|
INNHOLD | FORORD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Oppdatert 23.04.2017

VALA

I tidligere tider skrevet for Hvale lille og Wala.

Gnr 37 i Holla herred.Håndtegnet porteføljekart fra 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss.
 


N. Vala bnr 1. Foto: Gard Strøm en september morgen 2015.


N. Vala bnr 1. Foto: Gard Strøm en september morgen 2015.


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Gamle Vala
 
Beliggenhet.
Gården ligger sydvest for Brenne-gårdene. Vala grenser i nord og øst til Brenne, i vest til Norsjø og i syd til Opsal.

Vala var i gammelt tid trolig en del av gamle Vale, som kanskje allerede i gammelnorsk tid (1000-1350) ble delt i Vale
store og Vale lille. Navnet Vale lille ble opp igjennom årene gradvis endret til Vala, mens Vale store ble hetene Vale.

Eldste skriftelige kilde.
I følge biskop Eysteins "Røde bog", en jordebok over den katolske kirkes jordegods i Oslo stift i 1398, eide kirken 1
"markesboel" i gården. Den totale skylda av Vala lille (kun ett bruk den gangen) var trolig på 4 markesbol. Landskylda
har opp gjennom åra endret seg, og senere ble denne gårdens landsskyld endret til 4 1/2 tønne (korn).

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Navnet.
Kilde: Professor Oluf Rygh (navneforsker).
"Hváll med isoleret, helst rundagtig Høide." I 1398 skrevet for Hwale, Hualle 1585 og 1602, Hvale lille 1723.

Tidligere eiere.
En Hans eide Vala og betalte skatt av gården i 1528.
Engebret Hualle var gårdeier her i tiden 1593 - 1639.
Christian Steensen eide i 1651 3 "tønder korn" i gården.
Borgermester Jørgen Thommesen i Skien eide samtidig 1 1/2 tønne.

Bonde, leilending
Rasmus Engebretsen Hualle herfra f. ca. 1639 d. ca. 1664, s.a. Engebret Hualle.
1. Oluf Rasmussen f. ca. 1639. Se nedenfor.
2. Engebret Rasmussen f. ca. 1645.

Alderen på personene er fra prestens manntall i 1665. Nøyaktigheten kan være så som så.

Bonde, selveier
Oluf Rasmussen Hvale
f. ca. 1639.
Eier av gården i 1665.

David Davisen eide 1 1/2 tønne og Per Finneid i Drangedal eide 3 tønner korn i gården i 1680. Senere har de
blitt eiere av hver sin halvpart. I skifte etter Per Finneid i Drangedal, arvet hans 2 sønner halve Hvala (Vala).


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Vala 1 - Vala nordre - Vala øvre
Gnr. 37 bnr 1.

Dette er det gamle hovedbølet av Vala. Se Gamle Vala.

Adresse i dag: Brennev. 65 (kårbolig) og 67 (gammelt innhus), 3721 Skien.

Tidlige eiere.
Halvor Halvorsen som i 1704 solgte gården til lensmannen i Holla, Gunder Romnæs.

Landskyld 1704: 4 Tønder 6 Sættinger (1 tønne = 12 Settinger). Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt.
Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"Solgt 2 1/4 Tønde 2 1/2 Sættinger med bøgsel (bygsel) og Skyld Gods, fra Halvor Halvorsen med fler(?) til Gunder Romnæs, data 19. Feb. 1704."
"Solgt 1/2 Tønde, 2 2/5 Sættinger med bygsel fra Johanne Cudrio til Gunder Tolfsen, data 8. Juni 1712."

Lensmann i Holla
Gunder Tolfsen Romnæs.
Eier 1704.

Lensmannen i Holla, Gunder Tolfsen fra Romnes, kjøpte en del av Vala i 1704. Han kjøpte resten i 1712.
Hans sønn Hans Gundersen forpakta Vale av sin far ca. 1720.

Bonde, leilending
Hans Gundersen Wahle fra Ø. Romnes i Holla f. ca. 1685 bg. 11/8-1756. "Hans Gundersen Qvernodde 71 aar 1 mnd 15 dage.", s.a. lensmann Gunder Tolvsen i Holla og Gjertrud Olsdatter.
g.m. Margrethe Eriksdatter f. ca. 1693 bg. 15/5-1769. "Margrethe Erichsdatter Wærket, 76 aar."
1. Lars dpt. 15/3-1719 bg. 24/9-1719. "Lars Hansen 25 uger."
2. Anne Maria f. ca. 1720 bg. 12/9-1723. "Anne Maria Hansdatter 3 aar."
3. Maria Hansdatter dpt. 18/7-1723.
4. Anne Maria dpt. 13/8-1724. Død som liten.
5. Anne Maria Hansdatter dpt. 4/3-1725 g. i Holla 4/11-1753 m. enkemann Ole Axelsen. Anne Maria g2g i Holla 28/3-1758 m. skreddersvend Jørgen Tobiasen.
6. Gjertrud dpt. 12/9-1728 bg. 25/1-1733. "Giertrud Hansdatter lille Hvale 4 aar 10 mnd."
7. Gjertrud Margrethe Hansdatter dpt. 5/6-1735 g. i Holla 6/11-1757 m. Hans Mortensen på jernverket.
Bruker fra før 1723.

F.f. Hans Gundersens og Margrete Erichsdatters Lars: Anders Isacsen, Niels Clemetsen, Sven Brenne, Giertrud Rommenæs, Anne Brenne.
F.f. Hans Gundersens og Margrete Erichsdatters Maria. Fadderne mangler i kirkeboka.
F.f. Hans Gundersens og Margrete Erichsdatters Anne Maria: Clemet Erichsen, Anders Isachsen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Inger Gundersd.
F.f. Hans Gundersens og Margrete Erichsdatters Anne Maria: Gunder Tolfsen, Clemet Erichsen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Birte Gundersd.
F.f. Hans Gundersens og Margarete Eriksdatters Giertrud: Gunder Tolfsen, Clemet Eriksen, Tov Torkilsen, Giertrud Rommenæs, Karen Hvaløen.
F.f. Hans Gundersen Vales og Margrete Erichsdatters Gertrud Margrete: Niels Clemetsen, Jens Vale, Malene Erichsd. Rommenæs, Inger Nielsd., Kirsten Lille Vale.

Se hvem som er faddere og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde!

Eieren Gunder Tollefsen Romnæs, delte Vala i "tvende (2) lige gode deler" rundt 1736 og solgte den søndre
delen til Tov Torkildsen. Begge gårdene har siden vært selveierbruk. Se også M. Vala(2).

Denne familien flytta i ca. 1741 til Kvernodden på Ulefoss.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"Solgt 3 tønder med bygsel og 2 1/4 Sættinger fra Gunder Tolfsen til Tov Torchildsen, data 25. April 1736, Summa 200 Spd."

Tov Torkildsen.
Eier 1736. Se M. Vala(2).

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"Solgt 2 Tønder 1 Qvartel fra Tov Torkildsen til Halvor Olsen, data 18. Sept. 1741, Summa 160 Spd."

Bonde, selveier
Halvor Olsen Wala fra Gvåle i Sauherad dpt. 7/1-1686 i Sauherad bg. ved Romnes 28/6-1767. "Halvor Olsen lille Hvale 82 aar 6 mnd ringere 9 dage.", s.a. Ole Nilsen Gvaale og Karen Halvorsdatter Vegheim.
g. i Romnes kirke 4/6-1719 m. Karen Gundersdatter fra Ø. Romnes f. ca. 1698 bg. 13/4-1777. "Karen Gundersdatter lille Vale 79 aar.", d.a. lensmann Gunder Tollefsen Romnæs.
1. Karen Halvorsdatter dpt. 17/3-1720 g.m. Hans Evensen Vibetoe. Se Vipeto øvre(4).
2. Ole Halvorsen dpt. 5/12-1723. Se M. Jøntvedt(1) i Helgen, Holla.
3. Gunder Halvorsen dpt. 18/3-1725. Overtok gården.
4. Gjertrud dpt. 10/10-1728 bg. 19/12-1732. "Giertrud Halvorsdatter Hvaløen 3 aar 11 mnd."
5. Anna Halvorsdatter dpt. 26/12-1731 g1g m Anders Andersen Lunde g2g m. Sigurd Kittilsen. Se Lunde nedre(3).
6. Margrete Halvorsdatter dpt. 24/4-1735 g.m. Ole Steensen Haatvet.
7. Gjertrud Halvorsdatter dpt. 27/7-1738 g.m. Nils Larsen Sannæs. Se Sannes øvre i Holla.
Eier 1741.

F.f. Halvor Olsens og Karen Gundersdatters Karen: Anders Isaachsen, Anders Hvale, Niels Clemetsen, Giertrud Rommenæs, Magrete Eriksd.
F.f. Halvor Olsens og Karen Gundersdatters Ole: Anders Isacsen, Niels Clemetsen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Dorthe Rommenæs.
F.f. Halvor Olsens og Karen Gundersdatters Gunder: Gunder Tolfsen, Anders Isachsen, Jacob Gundersen, Giertrud Olsd., Dorthe Gundersd.
F.f. Halvor Hvaløens og Karen Gundersdatters Giertrud: Jon Hvale, Hans Gundersen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Birte Gundersd.
F.f. Halvor Hvaløens og Karen Gundersdatters Anne: Jon Hvale, Niels Clemetsen, Jacob Gundersen, Margrete Gundersd., Maren Tronsd.
F.f. Halvor Hvaløens og Karen Gundersdatters Margrete: Jacob Gundersen, Jon Store Hvale, Isaac Andersen Hyll, Inger Gundersd., Anne Jonsd. Hvale.
F.f. Halvor Valøens og Karen Gundersdatters Gertrud: Jon, Anders og Ole Vale, Anna Graver, Kirsten Vale.

Se hvem som er faddere og du vil se barnets nærmeste familie!

 
Kilde: Halvor Sigurdsen i Hollaminner 2007, side 141, og tinglysingsprotokollen. Se ovenfor.
Halvor Olsen kom til Vale store i 1694, da hans mor, enka etter Ole Nilsen Gvaale i Sauherad, Karen Halvorsdatter, gifta seg på nytt med Arve Jonsen Wale. Arve Jonsen Wale var derfor hans stefar. Halvor festet Valøya av sin stefar fra han gifta seg i 1719 og fram til han kjøpte "Wale lille" (denne gården) i 1741.

Denne familien bodde tidligere på Valøya.

1 tønne korn (i landskyld) i gården ble solgt til sønnen Gunder Halvorsen i 1761. Den andre sønnen Ole Halvorsen fikk resten, men solgte sin
part til broren Gunder Halvorsen, som dermed ble eneeier av N. Vala.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Gården ble fremdeles kalt for "Lille Hvale nordre".

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"1 Tønde med bygsel solgt mod Føderaad fra Halvor Olsen til Gunder Halvorsen, data 15. Sept. 1761."
"1 Tønde 1/4 Sætting med bygsel ved Skifte udlagt fra Halvor Olsen til Ole Halvorsen, data 3. Febr. 1768, Summa 137 Spd. 48 Skilling."
"2 1/2 Tønde med bygsel Solgt fra Hans Anundsen ... til Gunder Halvorsen, data 3. Febr. 1768, Summa 68 Spd. 62 Skilling."

"7 3/8 Sættinger med bygsel ved Skifte udlagt fra Anne Olsdatter til Gunder Halvorsen, data 3. Febr. 1768, Summa 68 Spd. 72 Skilling."
"1 1/4 Sættinger med bygsel Solgt fra Ole Halvorsen til Gunder Halvorsen, data 16. Sep. 1777, Summa 34 Spd. 36 Skilling."
"3 2/8 Huder(?) Solgt fra Anders Sivertsen til Gunder Halvorsen, data 4. Febr. 1793, Summa 86 Spd., 65 Skilling."

Bonde, selveier
Gunder Halvorsen Lille Wale herfra dpt. 18/3-1725 bg. 8/2-1800. "Gunder Halvorsen Lille Wale 75 aar."
g1g 2/10-1757 m. Anna Olsdatter "fra Gisholt i Melum", Solum prestegjeld f. ca. 1733 bg. 13/11-1774. "Anna Olsdatter lille Wale 41 aar.", d.a. ukjent Ole.
Forlovere: "Ole Siversen Brenne og Arve Olsen Holden."
g2g 19/11-1775 m. Margith Halvorsdatter f. ca. 1747 d. 4/10-1830 på Vala. "
Margith Halvorsdatter Enke Wale 84 aar."
Forlovere: "Sigur Kitilsen nedre Lunde og Ole Sivertsen Brenne."
1. Ole dpt. 3/2-1760 bg. 21/10-1764. "Ole Gundersen lille Hvale 4 aar 7 mnd."
2. Karen Halvorsdatter (Kari Halvorsdatter) dpt. 16/5-1762 g1g m. enkemann Anders Stensen Namløs fra Kolle. Karen g2g m. Tollef Knudsen Namløs.
3. Halvor dpt. 9/9-1764 bg. 1/12-1764. "Halvor Gundersen lille Hvale 10 uger."
4. Ole dpt. 20/10-1765 bg. 8/6-1766. "Ole Gundersen lille Hvale 7 mnd."
5. Berthe Halvorsdatter dpt. 31/5-1767 g. 18/5-1787 m. Anders Kittilsen Jøntvet.
6. Anna Gundersdatter dpt. 1/10-1769 g.m. Nils Christensen Opsal. Se Opsal(1).
Barn i 2. ekteskap:
7. Halvor Gundersen den eldre (d.e.) dpt. 6/10-1776. Overtok gården.
8. Ole dpt. 8/3-1778 bg. 26/4-1778. "
Ole Gundersen lille Wale 7 uger."
9. Gunder Gundersen f. 27/5-1780. Bodde på Skjørholt i Holla.
10. Halvor Gundersen d.y. (tvilling) f. 9/11-1781.
11. Ole (tvilling) f. 9/11-1781 d. 9/11-1781. "Ole Gundersen Lille Wale nogle timer."
12. Ole Gundersen f. 7/2-1787. Se Saukleiv under Brenne.
13. Nils bg. 1/2-1796. "Niels Gundersen Lille Vale 9 uger 3 dage." (Kun hjemmedøpt.)
Eier 1761. Bruker rundt 1757.

F.f. Gunder lille Hvales og Anna Olsdatters Ole: Anders nedre Lunde, Halvor lille Hvale, Sivert Brenne, Anna nedre Lunde, Kirsten lille Hvale.
F.f. Gunder Lille Hvales og Anna Olsdatters Karen: Anders Nedre Lunde, Halvor Lille Hvale, Sivert Brenne, Anna nedre Lunde, Giertrud Lille Hvale.
F.f.
Gunder Halvorsen Lille Hvales og Anna Olsdatters Halvor: Anders Nedre Lunde, Poul Nedre Lunde, Anna Nedre Lunde, Kirsten Lille Hvale, Giertrud Halvorsd. Brenne.
F.f. Gunder Halvorsen Lille Hvales og Anna Olsdatters Ole: Anders Nedre Lunde, Ole Holden, Ole Meltej, Anna Nedre Lunde, Kirsten Lille Hvale, Giertrud Lille Hvale.

F.f. Gunder Lille Hvales og Anna Olsdatters Berthe: Christen Galten, Halvor Lille Hvale, Gregar øvre Lunde, Anna øvre Lunde, Anna Halvorsd. Lille Vale.
F.f. Gunder Lille Hvales og Anna Olsdatters Anna: Ole Holden, Sigur Nedre Lunde, Halvor Olsen Holden, Anna Nedre Lunde, Karen Andersd. Nedre Lunde.
F.f. Gunder Lille Vales og Margith Halvorsdatters Halvor: Sigur nedre Lunde, Tov Lille Hvale, Anders nedre Lunde, Anna nedre Lunde, Kirsten nedre Lunde.
F.f.
Gunder Lille Wales og Margith Halvorsdatters Ole: Sigur nedre Lunde, Johannes Lien, Anders nedre Lunde, Aslou Lille Wale, Kirsten nedre Lunde.
F.f. Gunder Lille Wales og Margith Halvorsdatters Drengebarn Gunder: Tow Lille Vale, Anders Stuen, Niels Dalen, Anne Nedre Lunde, Maren Torgiersd. Lille Wale.
F.f. Gunder Lille Wales og Margith Halvorsdatters Tvillinger: Halvor: Anders Nedre Lunde, Anders Olsen Øvre Lunde, Niels Opsal, Aaste Nedre Lunde, Karen Gundersd. Lille Wale.
       Og Ole som ble hiemmedøbt og døde strax efter fødselen.
F.f. Gunder Lille-Wales og Margith Halvorsdatters Drengebarn Ole: Niels Larsen Sannæs, Gregar Wetlesen Lunde, Gullich Kittilsen Lunde, Kirsten Andersd. Lunde, Karen Nielsd. Sannæs.

Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. 9, 1774.
Sted: Nordre Wale 1774.
Anna Olsdatter død.
Arvinger børn og enkemanden Gunder Halvorsen.
1. Kari Gundersdatter 13 aar.
2. Børthe Gundersdatter 7 aar.
3. Anna Gundersdatter 5 aar.
Skiftet ble ikke avsluttet.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Anna Olsdatter er ikke funnet døpt i Solum prestegjeld (Solum, Melum eller Kilebygda sogn).

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1797 - 1800.
Sted: Nordre Wale 1797.
Gunder Halvorsen gift 1. gang med Anne Olsdatter, død.
Gift 2. gang med Margith Halvorsdatter.
De skifter mellom barn av to ekteskap "formedelst tiltagende Alderdom."
A. Børn af 1. ægteskab:
     1. Kari Gundersdatter g.m. Tollef Knudsen Namløs.
     2. Børte Gundersdatter g.m. Anders Kittilsen Jøntvet.
     3. Anne Gundersdatter g.m. Niels Christensen Opsal.
B. Børn af 2. ægteskab:
     1.  Halvor Gundersen d.y. 20 aar.
     2. Gunder Gundersen 16 aar.
     3. Halvor Gundersen d.y. 15 aar.
     4. Ole Gundersen 10 aar.
Dessuten arver Margith Halvorsdatters barn "fød uægte":
Kirsti Ingebretsdatter g.m. Johannes Gundersen Kaasa under Bruset i Mælum.
Værge for de 2 yngste barna: Faderens søskendebarn, nabo Anders Andersen Lunde.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"2 Tønder 3 Sættinger udlagt paa Skifte efter Gunder Halvorsen og Hustruen til Halvor Gundersen m. fler, Data 28. Nov. 1797, Summa 75 Spd. 68 Skilling."
"2 Tønder 3 Sættinger Solgt fra Ole Gundersen med fler til Halvor Gundersen, data 2. Febr. 1798, Summa 175 Spd. 14 Sk."

Bonde, selveier
Halvor Gundersen Wale d.e. herfra dpt. 6/10-1776 d. 30/4-1857 på Vala, 80 1/2 år gml.
g. 14/6-1798 m. Ingeborg Anundsdatter fra Ø. Brenne(3) dpt. 18/12-1774 d. 25/6-1853 på Vala som "Forlougskone" (= føderådskone), d.a. Anund Andersen Brenne.
1. Margith Halvorsdatter f. 16/6-1799 g.m. Christen Nilsen Opsahl. Se Opsal(1).
2. Anne Halvorsdatter f. 16/7-1802 g1g m. enkemann Christian Andersen Wenstøb. Se N. Venstøp(D). Anne g2g m. Nils Pedersen fra Venstøp. Se Familie 24 - Venstøp 1845.
3. Gunder Halvorsen f. 2/6-1806. Se nedenfor.
4. Anund Halvorsen f. 29/8-1808. Se Valadalen under Vala.
5. Halvor Halvorsen f. 14/7-1811. Overtok gården.
6. Amborg Halvorsdatter f. 20/7-1814 d. 11/2-1883 på Marum i Melum sogn, Solum prestegjeld. Hun ble g i Holla 20/6-1838 m. skolelærer Peder Olsen fra Gudmundsbekk under Tinstul.
    Bodde på Marum i Melum, Solum herred.
7. Karen Maria Halvorsdatter f. 25/11-1817 g1g i Holla 9/7-1840 m. Anund Hansen Teigen. Se Teigen under M. Namløs.
Eier 1797.

F.f. Halvor Gundersen Lille-Wales og Ingeborg Anundsdatters Pigebarn Margith: Gunder Christensen Wale, Anders Anundsen Brenne, Halvor Gundersen Wale, Anne Gundersdatter Opsal, Karen Siversdatter Brenne.
F.f. Halvor Gundersen Wahla og Ingeborg Annundsdatters
Anne: Peder Brenne og Aaste Brenne (+ foreldrene?).
F.f. Halvor Gundersen Wahla og Ingeborg Anundsdatters drengebarn Gunder: Peder Brenne, Gunder og Ole Hansen Vala, Margrete Nielsd., Thore Jonsen Brenne.
F.f. Halvor Vala og Ingeborg Anundsdatters Anund: Peder og Ole Brenne, Halvor Gundersen Vala, Aslaug Brenne, Thore Vale.
F.f. Halvor Gundersen Wala og Ingeborg Anundsdatters Halvor: Aslaug Halvorsd. Brenne, Tone Anundsd. Brenne, Ole Galten, Anders Olsen Brenne og Peder Anundsen Brenne.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

169        

Hvale lille

Halvor Gundersen 

2 Tønder 3 Settinger

5 - 0 - 16


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Gundersen til Gunder Halvorsen paa løbenr. 169a for 600 Spd., dat. 6. Sept. 1843, tinglyst 2. Feb. 1844."
"Skjøde fra Halvor Gundersen til Halvor Halvorsen paa løbenr. 169b for 450 Spd., dat. 6. Sep. 1843, tinglyst 2. Feb. 1844."
"Skjøde fra Gunder Halvorsen til Nils Abrahamsen Bergan paa halvdelen af løbenr. 169a for 662 1/2 Spd., dat. 12 Juni, tinglyst 9. Sept. 1851."
"Skjøde fra Peder Augustinussen og Nils Abrahamsen Bergan til Halvor Halvorsen paa løbenr. 169a for 1.325 Spd., dat. 28. Januar, tinglyst 3. Feb. 1852."

Innerst (leieboer med egen husholdning)
Gunder Halvorsen Hvale herfra f. 2/6-1806, s.a. Halvor Gundersen.
g. 3/9-1830 m. Kirsten Hansdatter fra Tufte i Holla f. 5/12-1809, d.a. Hans Nilsen Tofte og Karen Anundsdatter Wibeto.
Eier 1844.

Se d
enne familien i Valadalen.

Denne familien bodde først her på N. Vala hos hans foreldre fra 1830-1834, da flytta de til Valadalen og bodde der i omkring 3 år.
De flytta tilbake til N. Vala i 1840 og bodde her til de emigrerte til N. Amerika juni 1851 via Langesund.
De kom først til New York. Derfra dro de til Whitewather township, Wisconsin. Senere bosatte de seg i Wermillion i Sør Dakota.

Bonde, skredder, selveier
Halvor Halvorsen Hvala herfra f. 14/7-1811 d. 26/1-1882 på Vala, s.a. Halvor Gundersen.
g. 27/12-1836 m. sitt søskenbarn Gunhild Maria Gundersdatter fra Sjørholt i Helgen f. 4/5-1809 d. 28/2-1890 på Vala, d.a. Gunder Gundersen Skjørholt.
1. Halvor Halvorsen f. 1/8-1838 på Vala.
2. Gunder f. 7/1-1841. Trolig død som liten.
3. Karen Maria f. 14/5-1843 d. 3/6-1843 på Vala.
4. Karen Maria f. 14/8-1844 d. 29/3-1855 på Vala.
5. Gunder Halvorsen f. 28/1-1847.
6. Ingeborg Maria Halvorsdatter f. 18/12-1851.
Eier 1844.

F.f. Halvor Halvorsen Wale og Gunnild Maria Gundersdatters Halvor: Kirsten Hansd. Wale, Karen Maria Halvorsd. Wale, Halvor Gundersen Wale og Anund Halvorsen Wale.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Wale og Gunnild Maria Gundersdatters Gunder: Inger Andersd. Skjørholt, Karen Karen M. Gundersd. ditto, Peder Olsen Lunde, Gunder Skjørholt, Halvor Gundersen ditto.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Wale og Gunnild Maria Gundersdatters Karen Maria: Kirsti Hansd. Wale, Helge Aslaksd. Wale, Halvor Gundersen, Gunder og Anund Halvorssønner Wala.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Hvala og Gunnild Maria Gundersdatters Karen Maria: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Inger Maria Gundersd. Skjørholt, Gunder Skjørholt d.e., Gunder Halvorsen Wala, Gunder Skjørholt d.y.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Wala og Gunnild Maria Gundersdatters Gunder: Inger Andersd. Skjørholt, Inger M. Gundersd. ditto, Gunder Halvorsen Wala, Gunder Nilsen Kaasen, Gunder Skjørholt den yngre.
F.f. Halvor Halvorsen Wala og Gunnild Maria Gundersdatters Ingebor Maria: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Inger Maria Gundersd. Skjørholt, Sivert Sørensen Brænne, Jens Sørensen Brænne, Anund Halvorsen Wala.

Halvor Vala måtte selge gården i 1864. Under folketellinga 1865 leide de husrom på Graver(1) og i 1875
leide de husrom på Brenne(3). De bodde på Vala igjen på sine gamle dager og begge døde på Vala.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Auktionsskjøde til Ole Johannesen Bonkholt paa dette brug for 2.025 Spd., dat. 15. Jan., tinglyst 29. Feb. 1864.

Bonde, selveier
Ole Johannesen fra Ingulfsrud i Heddal f. ca. 1837 d. ca. 1884.
g.m. Mari Tollefsdatter fra Sauherad f. 1841 d. 19/8-1892 på Vala.
1. Margith Olsdatter f. 3/6-1866 på N. Vala g.m. Hans Andersen Walle. Bodde i Chicago.
2. Johannes Olsen f. 3/3-1868 på N. Vala. Til N. Amerika.
3. Tollef Olsen Hvala f. 23/11-1870 på N. Vala. Overtok gården.
4. Ole Olsen Hvala. f. 30/6-1878 på N. Vala.
Eier 1864.

F.f. Gaardmand Ole Johannesen og Mari Tollefsdatter Wales Margith: Margith Halvorsd. Skobba af Saude, Ole Torgersen Opsal, Maren Nilsd. Vale, Jørgen Nilsen Galten, Ole Tollefsen Skobba.
F.f. Gaardbruger Ole Johannesen Walas Johannes: Guro Larsdatter Lunde, Mari Nilsd. Vala, Even Tostensen Lunde, Hans Gundersen Sannæs, Peder Nilsen Walen.
F.f. Gaardbr. Ole Johannesen og Mari Tollefsdatters Tollef: Ingeborg Torjusd., Ingeborg Sivertsd Brænne, Ole T. Opsal, Hans Gundersen Wale, Torsten Tollefsen Skobba.
F.f. Gaardbr. Ole Johannesen og hustru Mari Tollefsdatters Ole: Ingeborg Brænne, Ole Johannesen Jelseth, Johannes Olsen ditto, Hans Asbjørnsen Hvalen, Ragnhild Nirisd. Bø.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 7, Faar 5, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1 tnd., Havre 3 tnd., Poteter 5 tnd.

Se gården under folketellingen 1865.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold (Ole Johannesen): 1 Hest, 1 Tyr, 4 Kjør, 4 ungdyr, 8 Faar.
Kreaturhold (Thore Halvorsdatter): 1 Faar (en sau).
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1 tnd., Havre 3 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 5 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, afholdt 16. Nov. 1867, tinglyst 6. Okt. 1868." Se M. Vala(2).

"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt herfra, afholdt 1. og 2., tinglyst 4. Okt. 1883." Se Brudeskjær.
"Uskiftebevilling tinglyst 10/6-1884."
"Hjemmelsdokument ifølge skifte efter Ole Johannesen og hustru, dat. 13. marts 1894 til sønnen Tollef Olsen for kr. 8.500, dat. 24.
Marts, tinglyst 2. April 1894."

Bonde, selveier
Tollef Olsen Hvala herfra f. 23/11-1870.
Eier 1894.

Han kan ikke sees i folketellinga 1900 i Norge. Har trolig utvandret til USA.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Skjøde fra Tollev Olsen til Karl Borgersen for kr. 9.000, dat. 8., tinglyst 15. Juli 1896."


Bonde, selveier
Karl Kristian Borgersen Vala (Karl Borgersen/ Karl Vala) fra Siljan f. 28/2-1866 i Efteløt sogn i Sandsvær, Buskerud d. 21/8-1945, s.a. Borger Knudsen og Marthe Marie Mathiasdatter.
g. i Gjerpen 25/5-1890 m. Inger Andrine Andersdatter fra N. Vale(7) f. 24/7-1860 på Landsverk i Lardal, Vestfold d. 9/5-1937, d.a. Anders Olsen Vale.
1. Bernhard Martinius Vala (Bernhard K. Vala) f. 24/7-1890 på Bø i Gjerpen. Overtok gården.
2. Petter Anton Vala f. 26/5-1891 på Bø i Gjerpen. Se Lunde nedre(3).
3. Marthe Marie Vala f. 19/2-1893 på Bø i Gjerpen d. 5/8-1963. Ugift.
4. Karl Adolf Vala f. 2/9-1895 på Bø i Gjerpen. Se Butikken under Lunde nedre.
5. Martin Thorvald Vala (Martin Vala) f. 4/12-1897 i Holla d. 1981. Utdannet til ingeniør ved NTH i Trondhjem. Emigrerte til N. Amerika i april 1926. Bodde i Teaneck.
6. Arnt Johannes Vala f. 4/8-1899. Se Valebø stasjon - Valebø 985.
7. Pernille Vala f. 2/9-1901 g.m. Nils Rasmussen. Se Moane under Brenne.
Eier 1896.

Karl Kristian Borgersen ble konfirmert i Gjerpen i ca. 1881 og Inger Andrine ble konfirmert i Sandsvær i 1875.
Hans far var leilending på Bø i Gjerpen i følge vielsesinnføringen i Gjerpen kirkebok.

Innflyttet fra Gjerpen til Valebø i 1896.
Leilending Karl Kristian Borgersen f. 1866 og
Hustru Inger Andrine Andersdatter f. 1860, viede 25/5-1890.
Børn:
Bernhard Martinius f. 24/7-1890, døbt 9/9-1890.
Peter Anton f. 26/5-1891, døbt 21/6-1891.
Marthe Marie f. 19/2-1893, døbt. 21/5-1893.
Karl Adolf f. 2/9-1895, døbt 1/12-1895.
Forhenv. leilænding Borger Knudsen Bø f. 1840 og Hustru Marthe Marie Mathiasd. f. 1826.


Karl og Inger Andrine Vala. Innsendt av Kai Borgersen.
 
Kilde: Kai Borgersen.
Karl og Inger bodde de første årene på Bø i Gjerpen hvor de hjalp hans foreldre med gårdsdriften. I 1896 kjøpte Karl gården Vala i Valebø for ni tusen kroner. Vala var på i alt 130 mål dyrka mark og 500 mål skog. I tillegg kjøpte han to småbruk ved Norsjø som han brukte som havnehage for ungdyra. I Karls tid på Vala ble 49 mål jord ryddet og mangfoldige meter med dreneringsgrøfter anlagt. Han bygget tidsmessige uthus, bryggerhus og satte i stand våningshuset.

I 1910 ble han oppnevnt av Holla kommune til en komite hvis mandat var å skaffe til veie midler til finansiering av et sanatorium for behandling av tuberkuløse. Komiteens medlemmer representerte alle skolekretsene og skulle arbeide selvstending. I følge kommunereferatene besto komiteen av kvinner og menn med stor kompetanse på området. En konsert til inntekt for det som ble kalt Tuberkulose-fondet  ble avholdt i Holla kirke i juni samme år. I 1914 ble det gitt løyve til at Karl og Marthinus Fæhn åpnet auksjons- og inkassovirksomhet i kommunen. Det var ikke nødvendig å stille sikkerhet da begge var solvente, heter det i vedtaket fra herredsstyret.

Han stiftet Valebø indremisjon hvor han i flere år var formann og sto i bresjen for å få reist et bedehus i bygda. Han var politisk aktiv og medlem av Holla herredstyre og en periode varaordfører, medlem av skolestyret, takstmann for jord og skog, medlem av ligningsnemda og prestens medhjelper. I hans tid fikk Valebø brygge og anløp av båt. Man kalte han ofte for spøk Valebøkongen


Hans bror Martin Thorvald Borgersen bodde i Fossumv. 2 på Venstøp. Se Venstøp(42).

En gammel enkemann døde her i 1903. Det var Borger Knudsen f. 1839 d. 1/2-1903. Dette var bondens far.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 13 er udskilt, afholdt 11. Mai, tinglyst 26. Juni 1901." Se Dalen.
"Kontrakt mellem aktiehaverne i Valebø Aktiemølle, dat. 25. marts, tinglyst 26. juni 1905.

Se folketellinga 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172b. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Skjøte dat. 7/5, tinglyst 20/5-1946 fra Karl B. Valas arvinger til medarving Bernhard Vala for kr. 17.800 på dette brug og bnr 11."Vala bnr 1 nordre. Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Bonde, selveier
Bernhard K. Vala herfra f. 24/7-1890 på Bø i Gjerpen d. 25/3-1971.
g. 10/2-1924 m. Ingeborg B. Haatveit fra Hjartdal f. 14/2-1897 d. 3/2-1981, d.a. g.br. og møller Jon Kristiansen Haatveit og Anne Leivsdatter.
1. Borger Bø Vala f. 9/1-1925. Overtok gården.
Eier 1946.

F.f. Gårdsarbeider Bernhard Vala og Ingebjørg Håtveits Borger Bø: Kjøpmand Adolf Vala, hustru Astrid Vala, Sara Lunde, Bernhard Vala.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 37

 1

 Hvala

 Karl Borgersen (!)

5 mark 45 øre


N. Vala bnr 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.
 
Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark Fylke I (1953). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
120 dekar dyrka mark. Leirmold. Annet jordbruksareal 30 dekar, skog 300 dekar. Våningshus og uthus gamle. Bur og bryggerhus med leilighet. Besetning 3 hester, 20 kyr, 5 ungdyr, 4 griser, 8 sauer, 40 høner. Far til eieren kjøpte garden 1896 av Tollev Olsen. Eieren tok over 1945(!). Frukthage med omlag 70 epletrær og 15 pære- og plommetrær.


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 172b. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla Tinglag.
"Skjøte dat. 14/12, tinglyst 30/12-1956, fra Bernhard Vala til Borger Vala for kr. 57.000 og løsøre kr. 10.000 (med føderåd for foreldrene)."

Bonde, selveier
Borger Bø Vala (Borger Vala) herfra f. 9/1-1925.
g. 26/10-1946 m. Halvarda Lunde fra Kjendalen øvre f. 15/6-1927, d.a. Torstein Lunde.
1. Bjørg Vala f. 1947 g.m. Jostein Myklebust.
2. Tor John Vala f. 1950. Overtok gården.
3. Arvid Martin Vala f. 1953. Bosatt i Seljord.
4. Helge Morgan Vala f. 1966. Se Brennev. 71.
Eier 1956.

G.br., sveiser, selveier
Tor John Vala (Tor Vala) herfra f. 1950.
g. 1973 m. kontordame Gunnhild Esborg f. 1951, d.a. Øystein Esborg og Anne f. Deila Faane. Begge fra Heddal/ Notodden.
1. Bjørn Ørjan Vala f. 1974.
Eier 2002.
 

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården består av 120 dekar jord og 1265 dekar skog. Jorda er bortleid til korndyrking. Med i driftsenheten er 337/ 11 og 15. Gården har felles pumpe og vannforsyningsanlegg i Brenne II vannlag. Det er traktor på gården. Utenom driften drives det utleie av bolighus på eiendommen. I tunet står det et våningshus bygd på 1880-tallet, som ble påbygd i 1960. Kårbygningen er fra 1978 og låven er fra 1800-tallet. Her er også ei smie, tre garasjer og en hytte med uteløe. Det finnes en gammel sølvgruve på eiendommen. Gården har vært i slektas eie siden 1896.


Vala nordre/ øvre. Grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Vala Søndre - Vala Midtre
Opprinnelig Vala søndre. I dag bare kalt Vala midtre.


Vala bnr 14 m.fl. Foto: Gard Strøm september 2015.

Adresse i dag: Brennev. 61, 3721 Skien.
 

Tidlige eiere.
Assessor (advokat) Peter Russel i Skien kjøpte denne eiendommen rundt 1700. Han solgte gården noe senere
til borger Peder Olsen i Skien.

Torkild Heljesen Dahle
i Sauherad kjøpte denne gården i 1719. Se hans sønn nedenfor.

Landskyld i 1736: 1 1/2 Tønde med bygsel og 2 1/4 Tønder (uten bygsel).

Landskyld (landskyll) er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"Solgt ved Auction fra Peder Olsen til Torkel Dahle (i Saude), data 19/5-1719, Summa 80 Spd." 
"1 Tønde med bygsel, efter Skifte udlagt fra Torchel Helgesen til Tov Torkildsen, data 18. Okt. 1730, Summa 80 Spd."


Bonde, selveier
Tov Torkildsen Hvale fra Dale i Sauherad f. ca. 1688 på Helleberg i Gransherad  bg. 10/4-1749. "Tov Torchilsen lille Hvale gml. 61 aar.", s.a. Torkel Heljesen Helleberg/ Dale og Ingeborg Tovsdatter.
g.m. Kirsten Jensdatter f. ca. 1686 bg. 8/12-1771 i Melum kirke. "Kirsti Jensdatter Dolven 85 aar.", d.a. Jens NN.
1. Aslaug (tvilling) dpt. 24/1-1723 bg. 14/3-1723. "Aslou Tovsdatter 6 uger."
2. Kirsten Tovsdatter (tvilling) dpt. 24/1-1723 g. 8/6-1755 m. Halvor Andersen. Bodde på V. Dolva i Melum. Se Solumslekt.org.
3. Ingeborg Tovsdatter dpt. 3/11-1726 d. før 1755 g.m. Vetle Gregarsen Lunde. Se Øvre Lunde(1). Deres sønn Tov Vetlesen overtok her.
4. Halvor f. ca. 1729 bg. 5/4-1754. "Halvor Tolfsen(!) lille Hvale 25 aar."
5. Torkild Tovsen dpt. 7/9-1732. Død før 1749.
5. Jens dpt. 25/3-1736 bg. 27/10-1737. "Jens Tovsen Hvala 1 aar 5 mnd."
6. Inger dpt. 7/9-1738 bg. 21/5-1749. "Inger Tovsdatter Lille Hvale 8 aar."
Eier 1730.

F.f. Tov Torkilsens og Kirsten Jensdatters Asloug og Kirsten: Sven Brenne, Siver Brenne, Anders Lunde, Niels Dalen, Jens Christensen, Ole Nielsen, Kirsten Lunde, Maren Brenne, Anne Brenne, Kirsten Opsal.
F.f. Tov Torkilsens og Kirsten Jensdatters Ingebor: Hans Hvale, Anders Lunde, Margrete Eriksdatter, Maren Christensdatter.
F.f. Tov Hvales og Kirsten Jensdatters Torkil: Ole Larsen Brenne, Peder Torgrimsen Lunde, Peder Ellingsen Lunde, Aslou Lunde, Gunil Torgrimsdatter Lunde.
F.f. Tov Vales og Kirsten Jensdatters Jens: Sivert Brenne, Anders Lunde, Margrete Vale, Kirsten Opsal, Maren Opsal.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde!

Tov Torkildsen "Hvale" kjøpte også N. Vala i 1736, men solgte den med stor fortjeneste til Halvor Olsen Wale i 1741. Se N. Vala(1).

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1753 - 1757, folio 173b - 176a.
Sted: Hvala Nordre 1755.
Enka Kisti Jensdatter oppgir boet.
Arvinger: Barna.
1. Ingebor Toufsdatter død, vært g.m. Wetle Lunde.
    a. Greger Wetlesen 7 aar.
    b. Tov Wetlesen 2 aar.
    c. Liv Wetlesdatter 5 aar.
2. Kirsti Toufsdatter g.m. Halvor Hvala.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"27/40 Sættinger med bygsel, udlagt paa Skifte efter Afgangne Wetle Gregarsen, til Cathrine Jørgesndatter etc., data 16. Marts 1758."
"1 Tønde 1 1/2 Sættinger Solgt fra Tov Torkildsens Enche til Sivert Sørensen, Data 2. Mai 1781, Summa 400 Spd."
"1 Tønde 4 3/10 Sættinger med bygsel Solgt fra Halvor Andersen til Tof Wetlesen, data 7. Febr. 1776, Summa 82 Spd. 34 Skilling."

Bonde, selveier
Tov Vetlesen fra Øvre Lunde(1) dpt. 11/6-1752, s.a. Vetle Gregarsen Lunde og Ingeborg Tovsdatter herfra.
g. i Holla 27/10-1778 m. Maren Torgersdatter fra Sauherad? dpt. ca. 1760, d.a. Torger NN.
Forlovere: "Jens Augustinisen Graver og Gregar Wetlesen Lille Wale."
1. Vetle Tovsen f. 5/10-1779 på Øvre Lunde.
2. Ingeborg f. 2/10-1781 bg. 22/10-1781. "Ingeborg Tovsdatter Lille Hvale 3 uger."
3. Tollef Tovsen f. 30/4-1783.
Eier 1776.

F.f. Tow Wetlesen Øvre Lundes og Maren Torgersdatters Drengebarn Wetle: Gregar Lille Wale, Anders Borstad, Tollef Store Wale, Liv Borstad, Dorthe Andersdatter Store Wale.
F.f. Tow Lille Wales og Maren Torgiersdatters Pigebarn Ingeborg: Gregar Øvre Lunde, Sivert Brenne, Niels Opsal, Aslou Øvre Lunde, Dorthe Store Wale.
F.f. Tow Lille Wales og Maren Torgersdatters Drengebarn Tollef: Gunder Lille Wale, Gregar øvre Lunde, Gunder Opsal, Margith Lille Wale, Dorthe Andersdatter Wale.


Ole Tovsen Vala f. ca. 1765 d. 1/6-1852. "Ole Tovsen Wale, 87 aar."

Tov Vetlesen solgte gården i 1783 til sin bror Gregar Vetlesen Lunde for 400 riksdaler og føderåd. Tov kan ha blitt syk og arbeidsufør.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"1 Tønde 1 1/2 Sættinger Solgt fra Tov Wetlesen til Gregar Wetlesen, data 10. Febr. 1783, Summa 380 Spd."
"1 Tønde 1 1/2 Sætting med Føderaad fra - til samme, data 27. Sept. 1785, Summa 400 Spd."

Bonde, selveier
Gregar Wetlesen fra Øvre Lunde(1) dpt. 16/10-1746, s.a. Wetle Gregarsen Lunde og Ingeborg Tovsdatter herfra.
g1g i Holla 1/11-1767 m. Aslaug Gulliksdatter fra Øvre Lunde(5) "Søgard-Lunde" dpt. 27/10-1748 bg. 12/7-1784. "Aslou Gullichsdatter øvre Lunde 35 aar 37 uger 2 dage.", d.a. Gullik Torgrimsen.
Forlovere: "Ole Torgrimsen øvre Lunde og Halvor Andersen Lille Hvale."
g2g i Holla 26/10-1785 m. Aasild Sivertsdatter fra Steinsholt under Brenne dpt. 28/10-1759, d.a. Sivert Olsen Stensholt.
Forlovere: "Jens Graver og Torgrim Brenne."
1. Sivert dpt. 4/12-1768 bg. 20/12-1769. "Sivert Gregarsen øvre Lunde 1 aar."
2. Sivert Gregarsen dpt. 27/5-1770 d. 27/9-1822. "Sivert Gregersen Verksarbeider 54 aar."
3. Wetle Gregarsen dpt. 8/12-1771 bg. 3/11-1798. "Vetle Gregarsen Wale, druknede i Nord-Søen 27 aar."
4. Gullik dpt. 1/1-1775 bg. 31/8-1780. "Gullich Gregarsen øvre Lunde 6 aar."
5. Aaste Gregarsdatter dpt. 10/3-1776 g.m. Anund Anundsen Texten.
6. Ole dpt. 7/9-1777 bg. 24/1-1782. "Ole Gregarsen øvre Lunde 4 aar."
7. Ingeborg dpt. 18/10-1778 bg. 22/8-1780. "Ingeborg Gregarsdatter øvre Lunde 2 aar."
8. Anna Gregarsdatter f. 22/6-1780 bg. 23/3-1798. "Anne Gregarsdatter Wale 17 aar 39 uger 1 dag."
9. Gullik Gregarsen f. 8/10-1781.
10. Ingeborg bg. 22/6-1783. "Ingeborg Gregarsdatter Lunde 1 time."
11. Ingeborg f. 7/7-1784 bg. 14/7-1784. "Ingeborg Gregarsdatter, Moderen døde i Barselseng 1 uge."
Bruker ca. 1777. Eier 1785.

F.f. Gregar Wetlesen øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Sivert: Sigur N. Lunde, Torgrim Brenne, Kirsten Lille Hvale, Anna N. Lunde, Anna Larsdatter Brenne.
F.f. Gregar øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Sivert: Gunder Lille Hvale, Halvor Lille Hvale, Anna Lille Hvale, Liv øv. Lunde.
F.f. Gregar øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Wetle: Johannes Lien, Sigur N. Lunde, Torgrim Brenne, Anna St. Hvale, Karen Lien.
F.f. Gregar øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Gullich: Torgrim Brenne, Ole Lie, Tov Lille Hvale, Ingebor Brenne, Liv Vetlesdatter.
F.f. Gregar øvre Lundes og Aslau Torgrimsdatters Aaste: Torgrim Brenne, Tow Lille Wale, Anders Borstad, Anna øv. Lunde, Anna Nielsdatter Ringsevje.
F.f. Gregar Lille Hvales og Aslou Gullichsdatters Ole: Gunder Lille Hvale, Tov øvre Lunde, Sivert Brenne, Margith Lille Hvale, Maren Sørensdatter Brenne.
F.f. Gregar Lille Wales og Aslou Gullichsdatters Ingebor: Anund Brenne, Tov Lunde, Sivert Brenne, Ambor Brenne, Maren Torgersdatter øvre Lunde.
F.f. Gregar Øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Pigebarn Anna: Torgrim Brenne, Tow Vale, Anders Borstad, Maren Wale, Sara Torbiørnsdatter.
F.f. Gregar Øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Drengebarn Gullich: Torgrim Brenne, Tow Lille Wale, Anders Øvre Lunde, Kirsten Nedre Lunde, Karen Gundersdatter Lille Wale.
F.f. Gregar øvre Lundes og Aslou Gullichsdatters Pigebarn Ingeborg: Jens Graver, Torgrim Brenne, Annund Olsen øvre Lunde, Karen øvre Lunde, Aaste Johannesdatter øvre Lunde.

Gregar Wetlesen bodde tidligere på Øvre Lunde(1).

Aasil Sivertsdatter bodde på "Lille Hvale" (Vala) i november 1796 (fadder). Gregar var ikke nevnt i kirkebøkene for Holla etter mars 1795. Han er
heller ikke funnet gravlagt ved Romnes kirke (Holla kirkebøker). Det er heller ikke Aashild. De er heller ikke funnet gravlagt i Sauherad eller i Gjerpen.

Kilde: Holla kirkebok, begravelser 1798.
Sønnen Wetle Gregarsen Wale døde som ugift 27-åring ved drukning i Norsjø i slutten av oktober 1798, trolig i et forsøk på å redde en yngre gutt fra å drukne. Den yngre gutten var Nils Olsen, 13 år, som bodde på Hansekås. Disse ble gravlagt samtidig ved Romnes kirke.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"1 Tønde 1 1/2 Sætting Solgt fra Greger Wetlesen til Gunder Christensen, data 3. Okt. 1794, Summa 929 Spd. 52 Skilling."


Bonde, selveier
Gunder Christensen Wala fra Opsal dpt. 16/11-1760, s.a. Christen Nilsen Opsall.
g. i Holla 28/10-1793 m. Margrethe Nilsdatter fra Sannes øvre i Holla dpt. 17/10-1773, d.a. Nils Larsen Sannæs og Gjertrud Halvorsdatter fra Valøya.
1. Christen Gundersen f. 13/7-1794. Arvet 1 setting av gården i 1832.
2. Nils f. 27/11-1795 bg. 1/2-1796. "Niels Gundersen Lille Vale 9 uger 3 dage."
3. Karen f. 30/3-1797 bg. 6/9-1797. "Karen Gundersdatter Lille Wale 22 uger 6 dage."
4. Karen Gundersdatter f. 6/5-1798 bg. 10/2-1810. "Karen Gundersdatter Vala 11 aar."
5. Nils Gundersen f. 5/5-1802. Overtok gården.
6. Kirsten Gundersdatter f. 8/2-1804 g.m. Peder Halvorsen fra Hvaløya. Emigrerte til N. Amerika.
7. Gunder f. 1/5-1807 bg. 12/2-1810. "Gunder Gundersen Vala 3 aar."
8. Gunder Gundersen f. 23/1-1811.
9. Karen Gundersdatter f. 3/9-1814 g.m. Hans Jørgensen. Se Kjosvik under Brenne.
Eier 1794.

F.f. Gunder Christensen Opsals og Margrethe Nielsdatters Drengebarn Christen: Niels Opsal, Torgrim Brenne, Vetle Gregarsen Wale, Anne Gundersdatter Opsal, Maren Nielsdatter Sannæs.
F.f. Gunder Christensen Lille Wales og Margrethe Nielsdatters hiemmedøbte Drengebarn Niels: Niels Opsal, Peder Kindalen, Halvor Gundersen Wale, Anne Gundersdatter Opsal, Aaste Torgrimsdatter Brenne.
F.f. Gunder Christensen Walas og Margrethe Nielsdatters Pigebarn Karen: Niels Larsen Sannæs, Niels Opsal, Halvor Gundersen Wala, Anne Gundersdatter Opsal, Maren Nielsdatter Sannæs.
F.f. Gunder Christensen Lille-Vales og Margrethe Nielsdatters Pigebarn Karen: Halvor Gundersen Vale, Halvor Gundersen junior, Niels Opsal, Margith Halvorsdatter Vale, Kirsten Andersdatter Dalen.
F.f. Gunder Christensen Vahla og Magrethaa Niels: Niels Opsahl, Halvor Vahla, Gunder Vahla, Ingeborg Anundsdatter, Anne Gundersdatter Opsahl.
F.f. Gunder Christophersen(!) Vala og Magrete Nielsdatters Kirsten: Niels Opsahl, Halvor Wahla, Anne Gundersdatter Opsahl, Ingeborg Anundsdatter.
F.f. Gunder Christensen Vahla og Magrete Nielsdatters Gunder: Niels Opsal, Niels Øvre Sannæss, Ole Gundersen Vahla, Anne Gundersdatter Opsahl, Guri Torstensdatter Lunde.
F.f. Gunder Vala og Magretes Gunder: Niels Sannæss, Niels og Christen Opsahl, Anne Opsahl, Mari Brenne.
F.f. Gunder Christensen Wala og Margrethe Nielsdatters Karen: Anne Opsall, Gunnil Olsdatter Galten, Niels Opsall, Christen Nielsen Opsall, Christen Gundersen Wala.

Bonde, selveier
Nils Gundersen herfra f. 5/5-1802 d. 4/3-1859.
g.m. Kirsten Pedersdatter fra Åmtvedt i Helgen f. 17/5-1820 d. 9/11-1881 på Vala nedre, d.a. Peder Jensen Omtvedt og Karen Jørgensdatter.
Eier ca. 1832.

Se denne familien på Nedre Vala(6).

   Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

170

Hvale lille

Niels Gundersen

1 Tønde 1 1/2 Sætting

2 Daler - 3 Ort - 0 skilling


Kilde
: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 a. Digitalarkivet. - Gjelder bnr 2.
"Skjøde fra Ole Johannessen til Nils Andersen Orekaasa for 300 Spd., dat. og thinglæst 6. Oct. 1868."

Selveier
Nils Andersen Orekaasa
.
Eier av bnr 2 i 1868.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 a. Digitalarkivet. - Gjelder bnr 2.
"Skjøde fra Nils Andersen til Halvor Kittilsen Gravningen herpaa m.m. for kr. 2.800, dat. 21. Juni, thinglæst 1. Juli 1881."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 37

2

 {169a,169b}b

Hvala

 Hvala

Halvor Kittilsen

 0 - 0 - 18

0 mark 22 øre

 37 4 169c ditto ditto ditto  0 - 0 - 19 0 mark 19 øre


Hermod Evensen Øvrebø kjøpte bnr 2 i 1902. Se Vala(6) nedre.

   Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 37

 2

Hvala

Hvala 

Halvor Kittilsen 

0 mark 22 øre

 37  4 ditto ditto ditto 0 mark 19 øre


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 185. Digitalarkivet. Gjelder bnr 14.
"Skjøde fra Ole Halvorsen Vala til Hellek Stenersen Indlæggen paa dette brug og bnr 15 for kr. 8.000, hvor hos kjøberen o.s.v. (føderaad),
dat. 6/8-1906, tinglyst 15/8-1906."

Bonde, snekker, selveier
Hellek Steinarsen Hvala
fra Hørte i Nes, Sauherad f. 24/8-1875 d. 2/6-1946, s.a. husmann Steinar Helleksen.
g1g i Nes kirke, Sauherad 25/8-1896 m. Kirsti Torgrimsdatter fra Kåsa under Jonsås i Sauherad f. 22/12-1858 d. 4/5-1901 av tæring på Innleggen under Kise i Nes, d.a. Torgrim Nirisen og Ingeborg Hansd.
Forlovere: "Eilef E. Kise og Johannes Bjørgufsen Solbakken."
g2g i Holla kirke 3/6-1905 m. Marie Halvorsdatter fra Neset under Helgen f. 22/5-1886 d. 8/1-1928, d.a. g.br. og arbeider Halvor Halvorsen og Anne Saamundsdatter.
Forlovere: "Kaarmand Hans Kristensen Vala og g.br. Halvor Sivertsen Brenne."
1. Steinar Helleksen Dalen f. 30/6-1896 på Innleggen under Kise i Nes, Sauherad. Se Valadalen.
Barn i 2. ekteskap:
2. Halvor f. 19/1-1906 i Sauherad.
3. Hans Helleksen Hvala f. 24/8-1907 på Vala. Overtok gården.
4. Magnus Helleksen f. 27/11-1909 på Vala. Se Valebø 770.
5. Ingeborg f. 16/10-1911 d. 5/2-1923 på Vala av tuberkulose.
6. Anne Marie f. 21/4-1913.
7. Halvor Kristian f. 21/12-1917.
8. Johannes Vala f. 2/5-1920 på Vala. Bygde hus på Klyve i Skien.
9. Helga Mary Vala f. 31/8-1922.
10. Ingeborg Margit Vala f. 11/12-1924.
Eier 1905.

Da Hellek Steinarsen gifta seg i 1896, var han oppført som "husmandssøn paa Indleggen under Kise". Kirsti bodde på Kåsa under Jonsås.
De bodde på Innleggen til Hellek Steinarsen flytta til Holla før sommeren 1905. Han bodde på Vala da de giftet seg. Marie Halvorsdatter
bodde hjemme på Neset i Helgen.

F.f. G.br. Hellik Stenersen Vala og hustru Maria Halvorsdatters Hans: Barnets Moder, pige Maria Karlsdatter Vala, G.br. Karl Borgersen Vala, føderaadsmand Hans Kristensen Vala.
F.f. G.br. Hellik Stenersen Vala og hustru Maria Halvorsdatters Magnus: Barnets Mor, pige Maria Karlsdatter Vala, Rentenist Hans C. Vala, Gbr. Karl Borgersen Vala.
F.f. Gaardbruger Hellik Stenersen og Marie Halvorsdatter Hvalas Ingeborg: Moderen, gbr. Karl Borgersen Hvala, pige Marie Karlsdatter, Halvor Halvorsen Helgen.
F.f. Gaardbruger Hellik Stenersen og Marie Halvorsdatter Hvalas Anne Marie: Barnets Mor, pike Marie Karlsdatter Vala, g.br. Karl Borgersen Vala og g.br. Hellek Stenersen Vala.
F.f. Gaardbruger Hellik Stenersen Vala og Marie f. Halvorsens Halvor Kristian: Barnets forældre, g.br. Karl Borgersen Vala, pige Marie Vala.
F.f. G.br. Hellek Stenersen Valas Johannes: Foreldrene, arbeider Steinar Helleksen og kone Tone Nilsdatter.
F.f. Gaardbruger Hellik Steinarsen Vala og hustru Marie Halvorsens Helga Mary: Foreldrene, g.br. Steinar Helleksen Dalen, pike Marie K, Vala.
F.f. Gaardbruger Hellik St. Vala og hustru Marie Halvorsdatters Ingeborg Margit: Gaardbruker Halvor Vala og hustru Marie, Foreldrene.

I 1910 bodde det et "fattiglem" her. Det var enka Mari Markusdatter f. 18/3-1832 i Sauherad. Hun hjalp til på gården.
Det var en huslærer som bodde her midlertidig. Det var Tollef Aaraas fra Nes f. 2/7-1843.

Se denne gården under folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 a. Digitalarkivet. - Gjelder salg av Orekåsa.
"Kjøpekontrakt fra Johan Fiskestigen til M. Fæhn, Martin Teigen og Kittil Vaal herpaa og paa bnr 4 og 16 for kr. 4.500, dat. 4. Juli, tinglyst 26. Aug. 1916."
"Skjøte fra M. Fæhn til Mathilde Larsen herpaa og bnr 4 og 16 for kr. 6.500, dato 8/4-1917, ved at av Martin Teigen, Kittil Vaal og Johan Fiskestigen med
Paategning av 11 April 1917, tingl. 18. April 1917."

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 a. Digitalarkivet. - Gjelder bnr 2, 4 og 16.
"Forlik om Grænsen mot bnr 9 og 10, dat. 27. mai, tingl. 19. juni 1918."

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 b. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til fru Mathilde Larsen for kr. 5.000, herpaa og bnr 4, dat. 19., tinglyst 22 mars 1920."

"Skjøte fra Mathilde Hafreager til fru Marie Seeberg paa en tomt av dette bruk, aarlig leie kr. 25.- samt med fiskererett og rett til ved. Bort-
leieren har forkjøpsrett., dato 15. juli, tinglyst 18. Juli 1923."

"Eksekusjon (utpanting) hos fru Mathilde Hafreager til L. Bruuns Trevarefabrik ved sakfører Wesseltoft for kr. 633,80 med utlegg heri m.m.,
avholdt 2. juni 1925, tinglyst 24. juni 1925."
"Obligasjon fra Mathilde L. Hafreager til Hypotekerbanken for kr. 5000, heri m.m., dat. 1/9-1925, tingl. 20/9-1925."
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 20/11-1928, tingl. 30/11-1928."

"Auksjonsskjøde til fru Mathilde Larsen (Hafreager) paa dette med flere bruk for kr. 5.000, dat. 7/9-1929, tingl. 16/9-1929."

"Auksjonsskøte til Karl B. Vala, Valebø på dette med flere bruk for kr. 3.345, dat. 22/2-1935, tinglyst 25/2-1935."

Karl B. Vala.
Eier 1935.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 173 b. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/1, tingl. 7/2-1945 fra Karl Borgersen Vala til sønnen Adolf Vala på denne eiendom og bnr 4 og 16 for kr. 3.000."
Merk: Bnr 16 = Orekåsa.

Adolf Vala.
Eier 1945.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark Fylke I (1953). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Skyllmark: 2, 89. 38 dekar jord (mold på leire), annet jordbruksareal 12 dekar, produktiv skog 30 dekar. Våningshus bygd 1881, uthus 1907-1908, bryggerhus 1918, fjøs og stall er murte. Besetning: 1 hest, 5 kyr, 2 ungdyr, 2 griser, 20 høner. Garden har vært i ætta fra 1905, da far til eieren kjøpte den av Olav Luten. Han ryddet 8 dekar. Eieren tok over etter foreldrene i 1946. Frukthage. 2 gravhauger. Oldtidsfunn: Vikingsverd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 185. Digitalarkivet. Gjelder bnr 14.
"Skjøte, dat. 3/8, tinglyst 10/8-1946, fra myndige arvinger etter Hellek Vala til Hans Vala på denne eiendom og bnr 15, for kr. 9.000."

Bonde, selveier
Hans Helliksen Vala (Hans Vala) herfra f. 24/8-1907 på Vala d. 25/2-1989, s.a. Hellik S. Vala.
g. 2/4-1940 m. Margit Solveig Kivle (Margit Vala) fra Kivledalen i Seljord f. 11/11-1915 d. 2016, d.a. g.br. Olav Torsson Kivle.
Forlovere: "G.br. Hellik St. Vala, Valebø og Hushjelp Helga Mary Vala, Valebø."
1. Gro Marie Hvala f. 1945. Overtok gården.
Eier 1946.

Hans Helliksen ble konfirmert 2/10-1921. Det var da nevnt at han var født på Vala 24/8 og døpt i Valebø kirke 10/11-1907.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 185. Digitalarkivet. Gjelder bnr 14.
"Erklæring datert 9/11, tinglyst 15/11-1949, hvorved Hans Vala går med på å nedlegge møllen på denne eiendom mot kr. 1.000 i erstatning og forplikter sig til ikke
i fremtiden på denne eiendom å drive bygdemølle og frørensning uten Statens kornforretnings samtykke."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 37

2

Hvala 

Halvor Kittilsen

0 mark 22 øre

 37 4 Hvala ditto 0 mark 19 øre

 37

14

Hvala 

H.S. Innleggen(!)

2 mark 34 øre

 37 15 Hvala - Kåsene ditto 0 mark 04 øre


Etter utskilling og salg av bnr 6 i 1853 og senere andre gårdparter, var det ikke mye igjen av Vala søndre. Den ble derfor slått sammen med
Vala Midtre da Hellik Steinarsen kjøpte begge bruksnummer i 1905.

Margit Vala fyllte 100 år onsdag 11. november 2015. Omtalt i TA fredag den 13/11, side 24.

Selveier
Gro Marie Amundsen f. Vala herfra f. 1945.
g. 1964 m. Kjell-Olaf Amundsen fra Knardalstrand i Porsgrunn f. 1942.
1. Hege Amundsen f. 1964.
2. Hans-Olaf Amundsen f. 1965.
3. Stine Amundsen f. 1976.
Eier 1983.

Denne familien er bosatt i Fjellhøyveien 27 i Knardalstrand, V. Porsgrunn.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark 2004. Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården er på 40 dekar jord, 8 dekar beite og 50 dekar skog. Jorda er bortleid. Gården er med på felles pumpe og vannforsyningsanlegg i Brenn II vannlag. Det ble slutt med melkekyr her i 1982. Den første traktoren kom i 1952. I dag finnes to traktorer, en skurtresker og en korntørke på gården. I tunet står et våningshus bygd i 1881, et bryggerhus fra 1918 og en låve bygd 1907-1908. Gården kom inn i slekta da Hellek Vala kjøpte den i 1905.


Midtre Vala. Etter www.grenlandskart.no 2016.


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Vala nedre
Dette bruket ble utskilt fra bnr 4 i 1853. Gnr 37 - bnr 6 og 13 (Hvalakåsene).

Vala nedre består opprinnelig av 2 gårder som ble slått sammen rundt 1850. Disse to gårdene var Vala bnr 6 og Vala bnr 14.

Adresse i dag: Valebø brygge 34 og 30 (kårbolig), 3721 Skien.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, folie 437a.
"Udskifting af Fæbeitet mellem samtlige Brug i Hvale lille, dateret 3., tinglæst 9. Juni 1857."

Anund Halvorsen fra Øvre Vala(1) f. 29/8-1808 d. 12/11-1853 på Vala, s.a. Halvor Gundersen Hvala.
Eier før 1853. Se Valadalen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, folie 437a.
"Skjøde fra Gunder Christensen til sønnen Nils Gundersen paa løbenr. 170a for 400 Spd., dat. og tinglyst 7. Feb. 1832."
"Skjøde fra Ole Tovsen til Arne Nilsen paa løbenr. 171 m.m. for 300 Spd., dat. 23. Feb., tinglyst 7. Juni 1843."
"Mageskifteskjøde fra Arne Nilsen til Nils Gundersen paa løbenr. 171, dat. og tinglyst 4. Februar 1845."
"Skylddeling, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 4, afholdt 19. Aug., tinglyst 6. Sept. 1853."
"Skjøde fra Anund Halvorsen til Nils Gundersen paa løbenr. 169d for 100 Spd, dateret 6. Sep. 1853, tinglyst  9. Juni 1854."

Bonde, selveier
Nils Gundersen Hvala
fra M. Vala(2)  f. 5/5-1802 d. 4/3-1859 på Vala nedre, s.a. Gunder Christensen Wala.
g. i Holla 16/9-1841 m. Kirsten Pedersdatter fra Åmtvedt i Helgen f. 17/5-1820 d. 9/11-1881 på Vala nedre, d.a. Peder Jensen Omtvedt og Karen Jørgensdatter.
1. Maren Karine f. 17/7-1843 på Vala d. 3/8-1843 på Vala. "Maren Karine Nielsdatter, Gaardmandsbarn, 4 uger."
2. Maren Karine Nilsdatter f. 18/10-1845 g.m. Hans Gundersen. Se nedenfor.
3. Peder Nilsen Hvale f. 2/7-1849 g.m. Kari Andersdatter (Carrie). Flyttet til Arendal og Kristiansand. Emigrerte derfra til N. Amerika.
4. Gunder Nilsen f. 22/2-1852. Overtok gården.
5. Nils Nilsen f. 18/7-1855.
Eier 1854.

F.f. Gaardmand Niels Gundersen Wala og Kirsten Pedersdatters Maren Karine: Karen Pedersd. Pladsen, Anne Kirstine Pedersd. Omtved, Peder Augustinusen Omtved, Ole Augustinusen Pladsen, Gullik Torgersen Pladsen.
F.f. Gaardmand Niels Gundersen Hvala og Kirsten Pedersdatters Maren Karine: Kari Gundersd. Kjosvig, Anne Kirstine Pedersd. Næsset, Peder Omtved, Petter Valøen, John Gundersen Næsset.
F.f. Gaardmand Niels Gundersen Wala og Kirsten Pedersdatters Peder: Ingebor Pedersd. Omtved, Anne M. Nilsd. Pladsen, Peder Augustinusen Omtved, Ole Augustinusen Pladsen, Augustinus Pedersen Omtved.
F.f. Gaardmand Niels Gundersen Wala og Kirsten Pedersdatters Gunder: Anne Nilsd. Brænne, Anne Johnsd. Wala, Gunder Nilsen Dolvig, Halvor Andersen Dolvig, Nils Nilsen Wala.
F.f. Gaardmand Niels Gundersen Wala og Kirsten Pedersdatters Nils: Gunnild Gundersd. Wala, Aaste Thorsd. Wala, Halvor Halvorsen Wala, Rollef Jørgensen Opsahl, Halvor Saamundsen Wala.


Denne familien bodde tidligere på M. Vala(2).

Løpenr. 169d, 170a og 171, ble etter eierens begjæring, sammenføyd efter fogdeskrivelse av 20/3-1866.
Denne delen av Vala ble til bnr 6 i matrikkelen av 1886.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 848a. Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag.
"Skylddelingsforretning, hvorav løbenr. (169d, 170a, 171)b er udskilt fra løbenr. (169d, 170a, 171), tinglyst 20. April 1968."
"Skifte efter Niels Gundersen Hvale og hustru Kirsten Pedersdatter sl. 17. Juli 1868, hvorved løbenummer (169d, 170a, 171)a
for 1030 Spd. er udlagt sønnen Peder Nilsen, tinglyst 20. Juli 1868.
"Skifte efter Nils Gundersen Hvale og Hustru sl. 17. Juli 1868, hvorved løbenr. (169d, 170a, 171)b er udlagt sønnen
Gunder Nilsen
, tinglyst 20. Juli 1868."

Bonde, forpakter
Nils Christensen fra Sauherad f. ca. 1835.
g.m. Kari Gundersdatter fra Sauherad f. ca. 1836 d. 14/11-1868 på Lunde av Tæring, 32 år gml.
1. Christen Nilsen f. 2/11-1865 på Vala.
Bruker i 1865.

F.f. G.br. Nils Christensen Wala og Kari Gundersdatters Christen: Guro Evensd. Kaasa, Anne Tollefsd. Wala, Ole Torgersen Opsahl, John Gundersen Kaasa, Hans Christensen Houg.

Tjenestepike i 1865: Anne Tollefsdatter(21) født i Sauherad.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 1, Stort Kveg 6, Faar 5, Svin 2.
Udsæd: Hvede 3/8 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1 1/4 tnd., Blandkorn 3/4 tnd., Havre 4 1/2 tnd., Erter 1/16 tnd., Poteter 6 tnd.

Bonde, selveier
Gunder Nilsen Hvala herfra f. 22/2-1852.
Eier 1868.

En Gunder Nilsen emigrerte til N. Amerika den 7/4-1870.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, side 437. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Nilsen Hvale til Hans Gundersen Vale paa løbenr. (169d, 170a, 171)a for 705 Spd., dat. 8. Marts, tinglyst 9. Juni 1869." (Dette er Vala 5 = skog).
"Skjøde fra Gunder Nilsen Hvale til Gunder Christensen Heisholt paa løbenr. (169d, 170a, 171)b for 1200 Spd., dat. 7., thingl. 19. April 1870."

Skolelærer, landhandler, g.br., selveier
Hans Gundersen Wala (Hans G. Wale) fra Sannesmoen f. 3/4-1842, s.a. Gunder Hansen Sannæsmoen og Margrethe Johnsdatter Sannes.
g. 20/5-1868 m. Maren Karine Nilsdatter herfra f. 18/10-1845, d.a. Nils Gundersen Hvala.
1. Nils Hansen f. 14/2-1869 på Vala.
2. Gunder Hansen f. 19/3-1871 på Vala.
3. Margrethe Hansdatter f. 25/1-1874 på Vala.
4. Christine Hansdatter f. 2/10-1876 på Vala.
5. Marthine Hansdatter f. 25/1-1879 på Vala.
6. Karen Hansdatter f. 9/6-1881 på Vala.
Eier 1869.

F.f. Skolelærer Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Nils: Maren Karine Nilsd. Vale, Johanne Marie Gundersd. Sannæsmoen, Gunder Hansen ditto, Nils Clemmetsen Sannerholt, Gunder Nilsen Vala.
F.f. Skolelærer Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Gunder: Kari Tollefsd. Sannæsmoen, Johanne Gundersd. Præstegaarden, Gunder Hansen Sannæsmoen, Gunder Christensen Heisholt, Halvor Sivertsen Brænne.
F.f. Gaardbruger Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Magrethe: Ingebor Torjusd. Opsahl, Marie Halvorsd. Sannæsmoen, Gunder Christensen Vala, Ole Torjusen Opsahl, Halvor Helliksen Sannæs, Peder Pedersen Marum.
F.f. Gaardbruger Hans Gundersen Hvalen(!) og Maren Karine Nilsdatters Christine: Gunder Hansen Sannæsmoen, Nils Christensen Lunde, Nils Nilsen Vala, Kari Larsd. Lunde, Marie Andersd. Dalen.
F.f. Gaardmand Hans Gundersen Vale og Maren Karine NIlsdatters Marthine: Mari Tollefsd. Vale, Ingebor Elise Sivertsd. Brænne, Gunder Sannæsmoen, Halvor Sivertsen Brænne, Søren Sivertsen Brænne.
F.f. Gaardbruger Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Karen: Maren Kirstine Jonsd. Sannæs, Ingebor Svennungsd. Skougen, Johannes Halvorsen Sannæs, Halvor Sivertsen Brænne, Halvor Helliksen Sannæs den Yngre.

Andre beboere på gården i 1875:
Føderådsenke Kirsten Pedersdatter, Husmoderens Moder, f. 1820 i Helgen sogn.
Tilreisende med sedvanlig bosted Amerika: Gunder Nilsen, ugift, Dagarbeider, f. 1832 i Valebø.
 
Kilde: Simon Ytterbøe "Holla I".
"Hans Gundersen var en begava mann, men ustadig. Først var han lærer, og en meget dyktig lærer, men han tålte det ikke for hodet i lengda (sladder!? G.S.). Så kjøpte han Hvala (han giftet seg til Vala G.S.) og dreiv landhandel ved sida av gårdsbruket. Dette ville ikke gå. Han solgte derfor Hvala og kjøpte Heisholt. Her klarte han seg enda mindre, og han solgte alt og reiste til Amerika i 1882 og tok land i Dakota, der han ble en velholden mann." Sa Simon Ytterbøe, helt uten kildehenvisninger.

Mye av det S. Ytterbøe påstår her er ikke riktig. Hans Gundersen solgte gården i august 1881 og familien utvandret fra Vala som Hans G. Wale
med familie i mai 1882, da datteren Karen var kun 11 mnd. gammel. Skuta de reiste med het Angelo. Reisemålet var Rio, Wisconsin. De skal
senere ha bosatt seg i en av Dakota statene, hvor det bodde mange Holla-folk fra tidligere.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 3 Kjør, 3 ungdyr, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 5/8 tnd., Rug 1/2 tnd., Havre 1 1/2 tnd., Poteter 3 1/2 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 691. Digitalarkivet.
"Skyldsætningsforretning afholdt 26. Sept., Afhjemlet og Thinglæst 9. Oktobr. 1879, hvorved en til Søren Sivertsen Brænne solgt Anpart,
er given en Skyld af urevidert 4 Ort - 2 Skilling, revidert 3 Ort - 4 Skilling. Se L.nr. (169d, 170a, 171)c - senere bnr 7.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, folie 437b.
"Skjøde fra Hans Gundersen Hvala til Hans Kristensen Haug for Kr. 4.300 paa løbenr. (169d, 170a, 171)a, dat. 18. Juli, tinglyst 3. Aug. 1881.

Bonde, selveier
Hans Christensen Hvala fra Haug i Sauherad f. 1/9-1832.
g.m. Ingeborg Halvorsdatter fra Sannes i Holla f. ca. 1831, d.a. Halvor og Margit Sandnæs.
1. Ingeborg Hansdatter f. 1871 i Sauherad.
2. Halvor Hansen f. 1874 i Sauherad.
Eier 1881.

Bnr. 5 og bnr 6 ble sammenføyd i desember 1890 etter følgende kjøp av bnr 5:

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, side 437.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt fra løbenr. (169d, 170a, 171)a  m.m., afholdt 1. og 2., tinglyst 4. okt. 1883." Se Brudeskjær.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 37

6

 {169d, 170a,171}b

Hvala

Hvala

Gunder Kristensen

2 - 3 - 19

 4 mark 07 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 849. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Kristensen Hvala til Hans Kristensen Hvala paa denne Eiendom for 5.200 kr., dat. 19. Nov., thinglæst 1. Decbr. 1890."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, side 438. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 11 er udskilt fra løbenr. (169d, 170a, 171)b, afholdt 26. Okt. 1893, thinglæst 12. Febr. 1895." 
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 12 er udskilt fra dette brug, afholdt 9., thinglæst 17. Okt. 1895."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, side 438. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Kristensen til Hermod Evensen Øverbø for kr. 12.000, hvoraf for løsøre kr. 500, med forbehold for sælgeren og Hustru om fri Brugs- og Beboelsesret
til 2 Værelser m.v., dat. 18., thinglæst 30. August 1902." (Føderåd.)

Se gården under folketellinga 1900.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Bonde, selveier, tømmerkjører
Hermod Eivindsen Øvrebø fra Øvrebø i Åmotsdal, Seljord f. 13/8-1867, s.a. Eivind Gjermundsen og Margith Hermodsdatter.
g. i Øyfjell kirke 27/9-1896 m. Anne Eivindsdatter fra Dalstøl i Høydalsmo i Lårdal, Telemark (Tokke siden 1964) f. 6/7-1875, d.a. Eivind Svendsen og Ingebjørg Throndsdatter.
Forlovere: "Torstein E. Voldhaug og Halvor J. Oftelid."
1. Eivind Vala f. 7/10-1896 i Øyfjell, Rauland.
2. Svein Vala f. 29/5-1899 i Øyfjell, Rauland.
3. Ingeborg Marie Vala f. 17/11-1900 på Vala.
4. Gunder Vala f. 8/6-1903 på Vala.
5. Knut Vala f. 8/2-1905 på Vala.
Eier 1902.

F.f. G.br. Hermod Evensen Vala og Anna Evensdatters Ingeborg Marie: Marie Knutsd. Brenne, Anne Hansd. Dalen, Hans Kristensen Vala og John Evensen Vala.

Ved vielsen i Øyfjell kirke var det nevnt at Hermod var gårdeier (i Seljord?) og bodde på Haugen i Øyfjell. Han var født på Øvrebø i Åmotsdal i
Seljord og konfirmert i Seljord. Hun tjente på Valhovd i Øyfjell, men var født på Dalstøl i Høydalsmo, Lårdal.

Denne familien tilhørte DELK fra før barna ble født.

Innflytting fra Rauland til Vale i Holla Juli 1900.
"Gaardbruger Hermod Eivindsen f. 13/8-1867 og Hustru, vielsesattest gift 27/9-1896 i Øifjeld, Rauland.
Anne Eivindsdatter Valhovd f. 6/7-1875.
og Børn
Eivind f. 7/10-1896, døbt 29/11-1896 i Øifjeld, Rauland.
Svein f. 29/5-1899, døbt 18/6-1899 i Øifjeld, Rauland."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 37

 6

 Hvala

Hvala lille

Ole Halvorsen

5 mark 85 øre

 37  7  ditto Kaasene ditto 0 mark 56 øre

Bonde
Ole Halvorsen Lien i Seljord f. 1869 på Lien i Flatdal d. 28/6-1909 på Vala.
g.m. Anne Eivindsdatter Dyrland i Seljord f. ca. 1867.
1. Gunhild Olsdatter f. 17/2-1892 i Seljord. Alvorlig syk under folketellingen 31/12-1910.
2. Eivind Olsen f. 13/4-1896 i Seljord.
3. Anne f. 17/7-1899 på Lien i Flatdal ("Luthen i Seljord") d. 28/5-1912 på Vala av tæring.
4. Halvor Olsen f. 17/10-1901 i Seljord.
5. Margit Olsdatter f. 20/8-1907 på Vala.
Bruker i 1907 og i desember 1910.

F.f. Gaardbruger Ole Halvorsen Lien og Anne Eivindsdatter Valas Margit: Kaarmand Hans Kristensen Vala, Tjener Aslak Olsen Vala, pige Svanaug Olsd. Eisjord(?) og Barnets Moder.

Se denne gården under folketellinga 1910.

Enka solgte den søndre delen av nedre Vala til Eivind og Halvor Groven i 1909.
Disse solgte eiendommen til John K. Haatveit fra Hjartdal i 1912.

Bonde, selveier
John K. Haatveit fra Hjartdal f. 17/3-1870 d. 12/6-1930.
Eier 1912. Trolig ugift.

John Haatveit bygde nye hus her og solgte gården i 1920. Han er gravlagt i Hjartdal.

Halvor Halvorsen Vala "fra Neset i Helgen" f. ca. 1889, s.a. Halvor Helliksen Sannes?
g.m. Anne Marie "Bleikelia fra Bamble"? f. ca. 1894.
1. Håvard Kristoffer Vala f. 31/8-1921 på Vala.
2. Karen Marie Vala f. 7/11-1923.
3. Lovise Vala f.
4. Ingeborg Vala f.
Eier 1920.

F.f. Håvard Kristoffer: Foreldrene, Hellek Vala, Marie Vala.
F.f. Karen Marie: Tone Nilsdatter Dalen, Foreldrene og Steinar Dalen.

Gården ble solgt på auksjon i 1926.

Bonde, selveier, kommunepolitiker i Holla
Gullik Stenersen Helgen fra Tveten i Heddal f. 25/8-1881 d. 26/2-1970, s.a. Stener Gulliksen Tveten.
g. i Heddal 22/10-1901 m. Hanna Halvorsdatter Helgen fra V. Helgen i Holla f. 24/11-1877 d. 31/8-1955, d.a. Halvor Bjørnsen Ramberg fra Heddal og Anne Johannesdatter Tveten fra Heddal.
Forlovere: "Stener Gunleksen Tveten og Halvor H. Tveten."
1. Steinar Helgen f. 24/9-1902 i Heddal d. 8/1-1982 g.m. Olga Holtan f. 11/7-1894 d. 22/3-1981. Han overtok V. Helgen i 1930.
2. Halvor Helgen f. 30/10-1904 på V. Helgen d. 11/2-1972 i Bergen g.m. Kristine NN f. 29/9-1906 d. 17/1-2000 i Bergen. Han var lege. Gravlagt på Møllendal gravplass..
3. Johannes Helgen f. 11/11-1910. Overtok gården.
4. Tone Alvilde Helgen f. 6/2-1914 d. 2/3-2001 g.m. Olaf Olstad f. 23/3-1914 d. 22/11-1992. Gravlagt på Evenstad gravplass i Stor-Elvdal i Østerdalen, Hedmark.
5. Lars Helgen f. 30/4-1918 på Helgen. Overtok Valadalen.
Eier 1926.

Da dette ekteparet giftet seg i Heddal kirke i 1901, var det nevnt at "Hanna Halvorsdatter Helgen" var "husjomfru" på
Tveten, der Gullik Stenersen kom fra.

Gullik Halvorsen kjøpte V. Helgen på odel (gjennom sin kone) av Holla kommune i 1903. Den hadde da vært i bruk som "fattiggård"
for Holla kommune i 5 år. Gullik var bl.a. medlem av forsorgsstyret, og av skolestyret den gangen Helgen skole ble oppført.

Se gården Helgen vestre under folketellinga 1910.

Gullik Helgen kjøpte Valadalen i 1947. Der bosatte han seg etter at sønnen hadde tatt over gården.

Bonde, selveier
Johannes G. Helgen
herfra f. 11/11-1910 d. 27/7-1971.
g. 1937 m. Olga Haugland fra Bø i Telemark f. 17/8-1916, d.a. Olav Haugland.
1. Oddbjørn Helgen f. 3/8-1938 d. 18/1-1999.
2. Helge Gunleik Helgen f. 3/9-1939 d. 1/5-1961.
3. Hanna Marie Helgen f. 1941.
4. Jostein Helgen f. 1948.
Eier 1949.

Johannes Helgen kjøpte Valadalen (bnr 17) av John Andersen Dalen. Han kjøpte også mer av Valakåsene av Hans Vala 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 37

 6

 Hvala lille

Ole Halvorsen(!)

3 mark 44 øre

 37  7  Hvala - Kåsene ditto(!) 0 mark 52 øre
 37 13  Hvalakåsene Gullik Helgen 1 mark 90 øre
 37 17  Hvala - Dalen ditto 0 mark 05 øre

 

Kilde: Norske Gårsbruk, Telemark 1953. Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården har en skyldmark på 6,21. 100 dekar jord (mold på leire), annet jordbruksareal 30 dekar, skog omlag 450 dekar. Våningshus og uthus bygd 1906, uthus ombygd 1949, landkum bygd 1951, stabbur og gardssag. Garden ble i 1905 skilt fra Søndre Vala. Far til eieren kjøpte den 1927 av Halvor Halvorsen. Dalen (Valadalen) kjøpt og lagt til garden i 1947. Eieren tok over i 1949. Frukthage på 29 trær (mest vinterfrukt).

Bonde, selveier
Oddbjørn Helgen f. 3/8-1938 d. 18/1-1999.
g.m. Inger Synnøve Vala fra Lunde nedre(3) f. 1946, d.a. Karsten Vala.
1. Frøydis Helgen.
2. Solfrid Helgen.
3. Ingjerd Helgen.
4. Gunleik Helgen f. 1976. Overtok gården.
Eier 1971.

Sykepleier, gårdeier
Gunleik Helgen herfra f. 1976.
g. 1999 m. Trine Olsson f. 1976, d.a. Ørnulf Olsson og Else Kristensen.
1. Simon Helgen f. 2001.
2. Tobias Helgen f. 2002.
Eier 2002.

Denne gården har fremdeles navnet "Helgen" på folkemunne, etter at minst 2 generasjoner med navnet Helgen har bodd her.
Gårdens opprinnelige navn er Vala nedre.

Kilde: Norske Garsbruk, Telemark 2004. Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården er på 105 dekar jord og omtrent 750 dekar skog. Det blir i tillegg leid 395 dekar jord. Drifta på gården er korndyrking, skogsdrift og griseproduksjon. Det blir også leid ut jaktområder. Gården er med på felles vanningsanlegg i Gaupe vannlag. Det er 36 purker og 400 slaktegris på gården. Den første traktoren kom til gårds i 1951, og det er i dag 3 traktorer, 1 skurtresker og ei korntørke på eiendommen. I tunet står et våningshus fra 1906, som ble ombygd i 1970 og på bygd i 1979. Kårbygningen ble satt opp i 1964. Det er også et verksted og et lager i tunet, som ble bygd i 1985. Gården ble skilt ut fra Søndre Vala i 1905, og har fulgt slekta siden Gullik Helgen kjøpte den i 1927.

Bonde, sjåfør for Nortura
Willy Eikrem
f. 1961.
samboer m. Janna Dalsbotten fra Gulset(6) f. 1966, d.a. Rita og Knut Dalsbotten.
Eiere 2009?


Kart fra grenlandskart.no 2015. "Øya" inne i Vala nedre-området er det som er igjen av Valadalen (Dalen).


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Valadalen
Dalen var opprinnelig en gammel husmannsplass under gården N. Vala.
Gnr 37 - bnr 17.


Valadalen ca. 1960. Foto: Bent J. Brenne. Innsendt av August Brenne 2016.

Valadalen fungerer i dag kun som fritidsbolig. Tomt til denne er utskilt og jorda er tillagt Vala nedre.

Adresse i dag: Valebø brygge 38, 3721 Skien.

Skogsarbeider, husmann
Rasmus Kittilsen f. ca. 1650 d. 1707 (skifte).
g.m. Lisbeth Rolfsdatter f. ca. 1652 bg. 2/9-1732. "Lisbet Rolfsdatter 80 aar."
1. Marthe Rasmusdatter f. ca. 1688 g.m. Anders Ledvorsen. Se Borstad.
2. Anna Rasmusdatter f. ca. 1693 g.m. Nils Svennungsen. Se nedenfor.
3. Kirsti Rasmusdatter.
4. Berthe Rasmusdatter.

Skifteprotokoll for Nedre Telemark sorenskriveri 1703 - 1709, folie 209b - 213b.
Sted: Dahlen 1707.
Rasmus Kittilsen død.
Arvinger Enchen Lisbeth Rolfsdatter og Børn:
1. Marthe Rasmusdatter.
2. Anne Rasmusdatter.
3. Kiersti Rasmusdatter.
4. Birthe Rasmusdatter.
Alle umyndige.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.


Arbeider, husmann
Nils Svennungsen d.y.
fra Fosse i Holla f. ca. 1685 bg. 23/12-1745. "Niels Svennumsen 60 aar.", s.a. Svennung Haraldsen Fosse og Maren Nilsdatter.
g.m. Anna Rasmusdatter herfra f. ca. 1693 bg. 20/5-1773. "Anna Rasmusdatter Dahlen 80 aar."
1. Rasmus Nilsen f. ca. 1716 g1g i Holla 26/5-1737 m. Anne Ledvorsdatter fra Strømodden g2g i Holla 26/12-1754 m. Inger Tollefsdatter fra Heisholt.
    Rasmus Nilsen og familien bodde på Strømodden mens han jobbet ved jernverket. Han døde der 1763.
2. Maren Nilsdatter dpt. 25/6-1719 d. 29/2-1796. "Maren Nielsdatter Sannæs 75 aar." g. i Holla 30/11-1738 m. Lars Nilsen Sannæs, s.a. Nils Gulliksen Sannæs.
3. Svennung dpt. 5/10-1721.
4. Lisbeth dpt. 5/12-1723 død før 1746.
5. Nils Nilsen Dalen dpt. 22/12-1726. Se nedenfor.
6. Peder dpt. 28/12-1729 bg. 1/1-1733. "Peder Nielsen Dalen under lille Hvale 3½ aar."
7. Ledvor Nilsen dpt. 9/5-1732. Se Teigen under M. Namløs.
8. Lisbeth Nilsdatter dpt. 1/5-1735.

F.f. Niels Svennungsens og Anne Rasmusdatters Maren: Hans Gundersen Hvale, Helge Kløvedal, Anders Olsen øvre Vibeto, Anne Graver, Anne Brenne.
F.f. Niels Svennungsens og Anne Rasmusdatters Svennung: Sven Brenne, Sivert Brenne, Svennung Svennungsen, Kirsten Pedersd., Kirsten Olsd.
F.f. Niels Svennungsens og Anne Rasmusdatters Lisbet: Tov Hvale, Anders Bordstad, Agata Lunde, Kirsten Opsal, Maren Christensd.
F.f. Niels Svennungsens og Anne Rasmusdatters Niels: Hans Gundersen, Anders Bordstad, Agata Lunde, Marte Bordstad, Marte Opsal.
F.f. Niels Svennungsens og Anne Rasmusdatters Peder: Haral Søve, Svennung Svennungsen, Peder Simensen, Kirsten Opsal, Marte Bordstad.
F.f.
Niels Dalens og Anne Rasmusdatters Ledvor: Haral Søve, Tov Hvale, Hans Haralsen, Maren Brenne, Kirsten Hvale.
F.f.
Niels Dalens og Anna Rasmusdatters Lispet: Thomas Thomasen, Tov Vale, Christen Andersen Borstad, Anna Graver, Karen nedre Lunde.

Husmann
Ambros Svendsen Dahlen
fra Lunde nedre(1) f. ca. 1645 bg. 27/3-1718. "Ambros Dalen, 70 aar.", s.a. Svend Augustinusen Lunde.
g.m. NN.
1. Marthe Ambrosdatter f. ca. 1692 g.m. Peder Christensen. Se Kjendalen øvre under Lunde nedre.

Skifte ikke funnet.

Kilde: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 24/ 2010, side 34).
Han skriver om Ambros Svendsen: "Etter egne opplysninger i 1701 da 56 år, dvs f. omkring 1645." (Denne opplysningen er trolig funnet i tingboka av samme år, i forbindelse med en rettssak. G.S.).

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"Pladsen Dahlen Fæstet fra Kirsti Jensdatter til Halvor Tofsen, data 2. Juni 1751."

Skogsarbeider, husmann
Nils Nilsen Dalen herfra dpt. 22/12-1726 bg. ved Romnes kirke 5/12-1758. "Niels Dahlen 33 aar 5 mnd.", s.a. Nils Svennungsen.
g. 31/10-1751 m. Karen Clausdatter fra Galten under Opsal dpt. 22/6-1721 bg. 20/9-1803. "Karen Clausdatter Dahlen 87 aar.", d.a. gjestgiver Claus Mikkelsen Bruun.
Forlovere: "Anders Borstad og Lars Opsal."
1. Nils Nilsen d.e. dpt. 2/2-1751. Se nedenfor.
2. Dorthe Nilsdatter dpt. 15/9-1754.
3. Peder Nilsen dpt. 19/1-1757. Se Hegna under Graver.
4. Nils Nilsen d.y. dpt. 27/5-1759. Se Høgsete under Vale.

Et uægte barn Niels, faderen Soldat Niels Nielsen Dahlen, moderen Maren Clausdatter Galten.
Faddere: Lars Opsal, Rasmus Strømodde, Ledvor Nielsen Dahlen, Anna Maria Clausdatter, Berte Andersdatter Brudeskiær.

F.f. Niels Dahlens og Karen Clausdatters Dorthe: Lars Sannæs, Rasmus Strømodde, Ledvor Dahlen, Karen Lille Hvale, Lisbet Dahlen.
F.f. Niels Dahlens og Karen Clausdatters Peder: Svennum Dahlen, Jens Pedersen, Maren Sannæs, Giertrud lille Hvale.
F.f. Afgangne Niels Dalens og Karen Clausdatters Niels: Christen Borstad, Gunder lille Hvale, Ledvor Dalen, Anna lille Hvale, Anna Maria Clausdatter.

Skifteprotokoll for Nedre Telemark sorenskriveri 1757 - 1763, folie 233b - 234b.
Sted: Dahlen 1759.
Niels Nielsen død.
Arvinger Enchen Karen Clausdatter og Børn:
1. Niels Nielsen 8 aar. Formynder Faderbroderen Rasmus Nielsen Strømodden.
2. Peder Nielsen 2 aar.
3. Dorthe Nielsdatter 4 aar. Formynder: afdødes sødskendebarn Christen Andersen Borstad.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a. Digitalarkivet.
"Pladsen Dahlen 1/2 Sætting, Solgt fra Anne Rasmusdatter til Halvor Andersen etc., data 17. Sept. 1765, Summa 10 Spd."


Bonde, selveier
Halvor Andersen Dolva.
g.m. Kirsten Tovsdatter fra M. Vala(2).
Eier 1765.

Denne familien bodde på Dolva i Melum.

Skogsarbeider, husmann
Nils Nilsen Dahlen d.e.
herfra dpt. 2/2-1751, s.a. Nils Nilsen Dalen.
g1g i Holla kirke 20/6-1773 m. Aase Kirstine Olsdatter fra Skien f. ca. 1738 bg. 11/8-1784. "Aase Kirstine Olsdatter Dahlen død paa Barselseng efter et dødfødt Drengebarn 46 aar."
Forlovere: "Tow Wetlesen lille Wale og Ole Sivertsen Brenne."
g2g 8/6-1786 m. "Qvinde-Mennisket" Kirsten Svennungsdatter f. ca. 1774 bg. 24/12-1791. "Kirsten Svenumsdatter Dalen 46 aar og Datter Karen Nielsdatter d. 23. død kort efter fødsel og hiemmedøbt."
Forlovere: "Gunder Lille Wale og Sivert Brenne."
g3g 20/6-1792 m. Kirsten Andersdatter fra Ø. Usterud dpt. 19/6-1757, d.a. Anders Sivertsen Usterud.
Forlovere: "
Sivert Brenne og Gregar Vale."
1. Ingeborg dpt. 27/9-1772 bg. 26/12-1772. "Ingebor Nielsdatter Dahlen 3 mnd."
2. Nils Nilsen dpt. 18/4-1774.
3. Ingeborg Nilsdatter dpt. 25/8-1776.
4. Ole Nilsen dpt. 23/8-1778.
5. Dorthe Nilsdatter f. 27/2-1782 g1g m. Sivert Olsen Hægna under Graver, g2g m. Ole Gundersen. Se Brudeskjær under Vala.
Barn i 2. ekteskap:
6. Aase Nilsdatter f. 11/7-1788.
7. Karen f. og død 23/12-1791. Gravlagt sammen med moren.
Barn i 3. ekteskap:
8. Aasild f. 18/3-1793 bg. 7/8-1793. "Aasild Nielsdatter Dalen 20 uger 1 dag."
9. Aashild Nilsdatter f. 26/9-1794.
10. Inger Maria f. 27/10-1797 bg. 29/9-1799. "Inger Maria Nielsdatter Dalen 1 aar 48 uger."
11. Inger Maria f. 27/5-1800 bg. 7/12-1800. "Inger Margrethe(!) Nielsdatter Dalen ½ aar." (Her har nok presten skrevet feil navn. G.S.).
Bruker ca. 1773.

Et uægte barn fra Dahlen i Valebøe Ingebor. Moderens navn er Aase Olsdatter fra Schien, faderens navn er Niels Nielsen Dahlen. Faddere: Peder Smed, Ole Helgesen, Anders øv. Lunde, Karen Dalen, Karen N. Lunde.
F.f. Niels Dahlens og Aase Olsdatters Niels: Christen Opsal, Gunder Lille Hvale, Tow Lille Hvale, Aslou øv. Lunde, Karen ned. Lunde.
F.f. Niels Dahlens og Aase Olsdatters Ingebor: Anders øvre Lunde, Tow Lille Hvale, Peder Dahlen, Anna øvre Lunde, Dorthe Nielsdatter Dahlen.
F.f. Niels Dahlens og Aase Olsdatters Ole: Gregar Lille Hvale, Peder Dahlen, Niels Dahlen den yngre, Margith Lille Wale, Kirsten Opsal.
F.f. Niels Dahlens og Aase Kirstine Olsdatters Pigebarn Dorthe: Tov Lille Wale, Niels Opsal, Niels Dahlen den yngre, Maren Torgiersdatter Lille Wale, Kirsten Opsal.
F.f. Niels Nielsen Dalens og Kirsten Svennumsdatters Pigebarn Aase: Peder Nielsen Hegnen, Niels Nielsen Usterud, Gunulf Olsen Lunde, Maren Sivertsdatter Hegnen, Karen Andersdatter Usterud.
F.f. Niels Nielsen Dalens og Kirsten Andersdatters hiemmedøbte Pigebarn Aasild: Gregar Wetlesen Vale, Peder Nielsen Hegnen, Halvor Pedersen Romenæs, Aasild Siversdatter Wale, Birthe Andersdatter Saug.
F.f. Niels Nielsen Dalens og Kirsten Andersdatters Pigebarn Aasild: Gregar Wale, Peder Nielsen Hegnen, Sivert Gregarsen Wale, Maren Siversdatter Hegnen, Kirsten Engelbretsdatter Vale.
F.f. Niels Dalens og Kirsten Andersdatters Pigebarn Inger Maria: Gunder Christensen Wale, Peder Hegna, Niels Nielsen Brenne, Anne Andersdatter Usterud, Karen Siversdatter Brenne.
F.f. Niels Nielsen Dalens og Kirsten Andersdatters Pigebarn Inger Maria: Peder Hegnen, Gunulv Brudeskiær, Søren Sivertsen Brenne, Karen Andersdatter Hoxodde, Sara Torbiørnsdatter.

Kirsten Svennungsdatter fikk to barn før hun giftet seg med Niels Dahlen.
1. Arve Haraldsen f. 6/2-1783.
"Et uægte Barn Arve. Moderen Kirsten Svennumsdatter, og udlagt til Barne-fader (Soldat) Harald Arvesen Stuerud.
Faddere: Jens Steenstad, Halvor Huve, Ole Norstaae, Birthe Store-Helgen, Inger Helgen."
2. Jens Torbjørnsen f. 11/12-1785.
"Et uægte Barn Jens. Moder Kirsten Svennumsdatter, udlagt til Barne-Fader Torbiørn Jensen Langeland.
Faddere: Peder Nielsen Hegnen, Ole Helgesen, Niels Sivertsen, Maren Sivertsdatter Hegnen, Anna Nielsdatter Opsal."

Skifteprotokoll for Nedre Telemark sorenskriveri 1792 - 1797, folie 49b - 51a.
Sted: Dahlen 1792.
Kirsti Sveinungsdatter død.
Arvinger enkemanden Niels Nielsen og Børn.
1. Aase Nielsd. 3 aar.
Afdødes søn fra før ægteskab med Niels: Jens Torbiørnsen 6 aar.
Verge for Aase: Faderbroderen Peder Nielsen Hegna under Graver.
Verge for sønnen Jens: Moderens sødskendebarn Peder Johnsen.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Etter at Kirsten Svennungsdatter døde, ble hennes sønn Jens Torbjørnsen boende her som fosterbarn.

Enke Maren Jensdatter f. ca. 1754 d. 21/10-1833 på "Dalen i Valebøe"

Skogsarbeider, husmann
Gunder Halvorsen fra N. Vala(1) f. 2/6-1806, s.a. Halvor Gundersen Wale d.e.
g. 3/9-1830 m. Kirsten Hansdatter fra Tufte i Holla f. 5/12-1809, d.a. Hans Nilsen Tofte og Karen Anundsdatter Wibeto.
1. Halvor Gundersen Wale f. 15/10-1830 på N. Vala. Registrert utflytta til Arendal som 20-åring, med presteattest av 11/12-1850.
2. Hans Gundersen Wale f. 5/10-1832 på N. Vala.
3. Ingeborg Gundersdatter f. 21/1-1835 i Valadalen under denne gården.
4. Karen Maria Gundersdatter f. 4/6-1837 i Valadalen.
5. Arve Gundersen f. 31/7-1840 på "Vale" (trolig Vala).
6. Anne Gundersdatter f. 2/8-1842 på N. Vala.
7. Gunder Gundersen f. 13/2-1845 på N. Vala.
Bruker 1834.

F.f. Gunder Halvorsen Wale og Kirsten Hansdatters Halvor: Ingebor Anundsd. Wale, Kirsten Gundersd. Wale, Arve G. Wale, Hans Arvesen Wale.
F.f. Gaardmand Gunder Halvorsen Wale og Kirsten Hansdatters Hans: Karen Wale, Amborg Halvorsd. Wale, Halvor G. Wale, Arve G. Wale, Halvor Gundersen Wale. Hjemmedøbt af Halvor Gundersen Wale.
F.f. Gaardmand Gunder Halvorsen Dalen og Kirsten Hansdatters Ingeborg: Anne Halvorsd. Venstøb, Aaste Aaste Halvorsd. Vale, Hans Arvesen Vale, Gunder Arvesen Vale, Halvor Vale.
F.f. Huusmand Gunder Halvorsen Dalen og Kirsten Hansdatters Karen Maria: Gunnild Gundersd. Wale, Karen M. Halvorsd. Wale, Halvor Halvorsen Wale, Anund Halvorsen Wale, Hans Arvesen Wale.
F.f. Gaardmand Gunder Halvorsen Wale og Kirsten Hansdatters Arve: Karen M. Halvorsd. Teigen, Aaste Isaksd. Wale, Anund Teigen, Peder Olsen Lunde, Hans Arvesen Wale. Hjemmedøbt af Peder Olsen Lunde.
F.f. Gaardmand Gunder Halvorsen Wala og Kirsten Hansdatters Anne: Gunnild Maria Gundersd. Wala, Aaste Arvesd. Wale, Halvor Halvorsen Wala, Hans Arvesen og Gunder Arvesen Wale.
F.f. Gaardmand Gunder Halvorsen Wala og Kirsti Hansdatters Gunder: Gunnild Maria Gundersd. Wala, Sina Lewsd. Brænne, Halvor Gundersen Wale, Arve Gundersen Vale, Gunder Arvesen Wale.

Denne familien bodde først på N. Vala hos hans foreldre fra 1830-1834, da flytta de til Valadalen og bodde her i omkring 3 år.
De flytta tilbake til N. Vala i 1840 og bodde der til de emigrerte til N. Amerika juni 1851 via Langesund.
De kom først til New York. Derfra dro de til Whitewather township, Wisconsin. Senere bosatte de seg i Wermillion i Sør Dakota.

Skogsarbeider, husmann
Anund Halvorsen
fra N. Vala(1) f. 29/8-1808 d. 12/11-1853. "Gaardmand Anund Halvorsen Wala, 45 Aar.", s.a. Halvor Gundersen Wale d.e.
g. i Holla 25/4-1850 m. Ingeborg Bjørnsdatter fra Holta i Sauherad f. 30/11-1819, d.a. Bjørn Mathisen Holta og Ingeborg Torjusdatter Hestekås under Ryntveit.
Forlovere: "Gunder Halvorsen og Nils Gundersen Wala."
1. Ingeborg Maria f. 1850 d. 12/7-1851 i Valadalen. "Svagt og Sygeligt fra Fødselen."
2. Halvor f. 4/4-1852 d. 28/7-1852.
3. Ingeborg Maria f. 4/4-1852 d. 10/7-1853 i Valadalen.
Bruker ca. 1850.

Ingeborg Bjørnsdatter flytta til Holla fra Sauherad i 1849.

F.f. Gaardmand Anund Halvorsen Dalen og Ingebor Bjørnsdatters (tvilling) Halvor: Kirsten Pedersd. Wale, Anne Kirstine Gundersd. Kaasa, Maria Christensd. Maurflotten, Sina Christensd. Lunde, Halvor Gundersen Wala.
F.f. Gaardmand Anund Halvorsen Dalen og Ingebor Bjørnsdatters (tvilling) Ingebor Maria: Halvor Halvorsen Vala, Nils Gundersen Vala, Anders Nilsen Orekaasen, Nils Jørgensen Galten, Iver Kittilsen Dahlen.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1853 - 1862, folie 31a - 31b.
Sted: Valadalen under Hvala 1853.
Anund Halvorsen, død.
Enken Ingeborg Bjørnsdatter. Ingen Børn.
Laugverge for Enken; Gunder Arvesen Vale.
Avdødes fader; Halvor Gundersen d.e.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Enka Ingeborg Bjørnsdatter ble g2g 1856 med enkemann Ole Torkildsen fra Sannes i Holla.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 183. Digitalarkivet. Gjelder bnr 12 Valadalen.
"Skjøde fra Hans Christensen til Anders Anundsen for kr. 1.000, dateret og thinglæst 17. Okt. 1895."

Tømmerfløter, husmann, forpakter, selveier
Anders Anundsen Dalen fra Korsevjen i Bø, Telemark f. 9/8-1830 i Bø Præstegjeld d. etter des. 1900, s.a. Anund Tollefsen Korsveien og Rønnaug Gundersdatter.
g. i Holla 12/5-1856 m. Anne Johnsdatter fra Myrene under Hem i Sauherad f. 8/10-1828 d. 3/11-1892 på Valadalen, d.a. husmann John Jacobsen og Margith Nilsdatter på Myrene.
Forlovere: "Ewen Tostensen Lunde og Nils Gundersen Vale."
1. Jørgen Andersen f. 8/6-1856 i Valadalen. Matros i 1875.
2. Maria f. 7/5-1858 på Brenne (trolig Brenne 3) ifølge klokkerboka.
3. Maren Karine f. 9/3-1861 på Brenne.
4. Anne Regine Andersdatter f. 10/10-1863 i Valadalen.
5. Anders Andersen f. 27/4-1866.
6. John Andersen Dahlen f. 25/1-1869 i Valadalen. Overtok Valadalen. Se nedenfor.
Bruker 1856/ 1857 og igjen fra 1863, eier 1895.

F.f. Husmand Anders Anundsen og Anne Johnsdatter Dalens Jørgen: Gunild Gundersd. Wala, Aaste Thorsd. Wala, Halvor Halvorsen Wala, Gunder Evensen Dalen, Gunder Halvorsen Wala.
F.f. Anders Anundsen Brænne og Anne Jørgensdatters(!) Maria: Gunild Gundersd. Vale, Guro Olsd. Brænne, Halvor Halvorsen Vale, Gunder Halvorsen ditto, Peder Leivsen Brænne.
F.f. Gaardbruger Anders Anundsen Brænne og Anne Johnsdatters Maren Karine: Kirstine Pedersd. Wale, Guro Halvorsd. Brænne, Ole Andersen Brænne, Halvor Halvorsen Brænne, Nils Christensen Wala.
F.f. Anders Anundsen Dalen og Anne Johnsdatters Anne Regine: Kari Sigurdsd. Dalekaasen, Kari Høljesd. Pladsen, Halvor Høljesen Dalekaasa, Mathias Arnesen Lunde, Søren Larsen Lunde.
F.f. Anders Anundsen Valadalen og Anne Johnsdatters Anders: Kari Olsd. Orekaasen, Ingebor Knudsd. Graver, Nils A, Orekaasen, Ole Torjusen Opsahl, Kittil Mathisen Lunde.
F.f. Gaardmand Anders Anundsen Dalen og Anne Johnsdatters John: Marthe Jensd. Brænne, Karen Anundsd. Brudeskjær, John Jørgensen Brænne, Kittil Mathisen Lunde og Hans Olsen Orekaasen.

Kilde: Innflyttingslistene i kirkeboka.
Anders Anundsen Korsveien, Innflyttet i mai 1855 fra Bøe Præstegjeld til Opsahl.
Grunnet "Arbeidssøgning."

Familien kom til Valadalen i 1856 og bodde her til rundt våren 1857 eller 58. Da flytta de til en av Brenne-gårdene og bodde der til rundt våren
1863. Da hadde de igjen flytta inn i Valadalen. Anders Anundsen Dalen kjøpte Valadalen i 1895.

En familie som bodde her sammen med familien ovenfor i 1865:

Tømmerfløter, losjerende
Nils Andersen f. 16/10-1818 på Lunde i Holla, s.a. Anders Nilsen Stuen under Lunde og Ingeborg Olsdatter.
g.m. Karen Olsdatter f. ca. 1821 i Holla.

Pleiesønn i 1865: Hans Olsen f. ca. 1850 i Holla.
Legdslem i 1865: Anders Anundsen f. ca. 1847 "Underholdes af Amtet, Døvstum og vanvittig fra Fødselen af."

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Ungdyr.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 3/4 tnd., Poteter 3 tnd.

Familien Anders Anundsen bodde her også i 1891. Se Valadalen under folketellinga 1900.

Fattiglem Karen M. Andersdatter f. ca. 1815 i Orekåsa d. 13/10-1898 på Dalen under Vala.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 183. Digitalarkivet. Gjelder bnr 12 Valadalen.
"Skjøde fra Anders Anundsen til sønnen John Andersen herpaa m.m. for kr. 3.000 og med forbehold om livsvarigt Husvær og Ophold for Sælgeren,
dat. 25. April, Thinglæst 11. Marts 1903."

Småbruker, selveier
John Andersen Dalen herfra f. 25/1-1869 i Valadalen.
g.m. Gunhild Marie Andersdatter Gaaserud.
1. Arthur Dalen.
2. Judith Dalen.
3. Paula Dalen.
4. Rudolf Dahlen. Utdannet seg til prest.
Eier 1903.

John A. Dalen kjøpte Bø store i Helgen i Holla i 1916 og bodde der i ca. 2 år. Han kjøpte da Mæla(75) "Norheim" i Gjerpen i 1918 og flytta dit.
De gikk på sine bein og drev kuene langs landeveien fra Bø i Helgen til Mæla i Gjerpen. De solgte alt sammen året etter, og flytta til Oslo.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 183. Digitalarkivet. Gjelder bnr 12 Valadalen.
"Skjøde fra John A. Dalen til Ole S. Midbøen paa dette bnr og bnr. 8 og 13 for kr. 8.000, dat. 26/6, tingl. 26/8-1905."


"Skjøte fra Gunlik O. Vasmoen, (som eneste retmæssige arving efter en datter Margit Gunliksdatter Midbøen, der ifølge testamente,
tinglyst 12/9-1907, arvet eiendommen efter Ole S. Midbøen) til Bent Jensen Brænne paa dette brug, bnr. 8 og 13, for tilsammen kr. 8.200, dat. 27/4-1909, tingl. 12/5-1909."

Bonde, grovsmed, selveier
Bent Jensen Brenne fra Borstad f. 12/4-1865 d. 7/6-1916 på Galten, s.a. Jens Bentsen Borstad.
g. 12/6-1891 m. Anne Halvorsdatter fra Haugsvold i Svartdal f. 8/10-1864 d. 24/1-1927 på Lier sykehus, d.a. bonde Halvor Jansen og Ingeborg Knudsdatter.
Eier 1909.

Bent Jensen kjøpte Ø. Brenne(3) og flytta dit i 1911.

På besøk her under folketellinga 1910, var:
 
Bonde og murer
Isak Andersen Nygaard f. ca. 1860.
og hustru Mari Jensdatter fra Borstad f. ca. 1956 i Holla.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 183. Digitalarkivet. Gjelder bnr 12 Valadalen.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Bent Jensen hvorved dette brug og bnr 8 og bnr 13 er udlagt sønnen Halvor Bentsen for kr. 9.900,
dat. 18. mai, tinglyst 2. juni 1917."

Halvor Bentsen Brenne f. 10/11-1898 fra Ø. Brenne(3).
Eier 1917.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 183. Digitalarkivet. Gjelder bnr 12 Valadalen.
"Skjøte fra Halvor Bentsen Brenne til Steinar Helleksen Vala på dette m.fl. brug for kr. 20.000, dat. 16., tingl. 30. okt. 1920.


Arbeider, leieboer
Steinar H. Dalen (Steinar H. Vala) fra Vala midtre f. 30/6-1896 i Sauherad d. 17/4-1975, s.a. Hellek Steinarsen Vala.
g.m. Tone Nilsdatter Kasin f. 26/6-1898 d. 22/7-1991.
1. Kristine Marie Dalen f. 5/2-1920 på M. Vala.
2. Nils Thorvald Dalen f. 13/5-1922 i Valadalen.
3. Hellek Vilhelm Dalen f. 30/10-1924.
Eier 1920.

F.f. Steinar Helleksen Valas Kristine Marie: Foreldrene, Hellek Vala, Marie Halvorsdatter Vala.
F.f. Gaardbruker Steinar H. Dalens Nils Torvald: Marie H. Vala, Hellek Steinarsen Vala, Foreldrene.
F.f. Gaardbruker Steinar H. Dalens Hellek Vilhelm: G.br. Halvor Vala, hustru Marie Vala, Foreldrene.

Det ble i Bratsberg-Demokraten av 21/5-1920, under overskriften "Holla herredsstyre. Ordfører Halvorsen.", at
"Til veivokter i Valebø indstilledes Steinar H. Vala."
Tone og Steinar Dalen er gravlagt på Sauherad gravplass.

Som på så mange andre gårdsbruk ble det også her tvangsauksjon i 1920 - åra. Hellek Steinarsen Vala,
Torjus O. Opsahl
og Karl B. Vala kjøpte Valadalen med tinglyst auksjonsskjøte av 23/6-1926.
2 år senere solgte de Valadalen til Olav J. Sunsvalen for kr. 14.800.

Bonde, selveier, kommunepolitiker i Holla
Gullik S.Helgen fra Tveiten i Heddal f. 25/8-1881 d. 26/2-1970, s.a. Stener Gulliksen Tveiten.
g. i Heddal 22/10-1901 m. Hanna Halvorsdatter Helgen fra V. Helgen i Holla f. 24/11-1877 d. 31/8-1955, d.a. Halvor Bjørnsen Ramberg fra Heddal og Anne Johannesdatter Tveten fra Heddal.
Denne familien bodde fra 1926 - 1949 på Vala nedre.

Eier
Lars Helgen
fra Vala nedre f. 30/4-1918 d. 28/2-1984, s.a. Gullik S. Helgen.
g.m. Paula Kristine Vale fra N. Vale(7) f. 1/6-1914 d. 5/11-2000, d.a. Peder Anton Vale.
Eier av husene før 1970.

Denne familien bodde på Gimsøy i Skien og er der gravlagt.

Det ble skilt ut ei tomt rundt husene her og Valadalen ble omregulert til hytte. Den har siden vært benyttet av familien Helgen i Skien til feriested.
Jorda er tillagt Vala nedre.


Etter www.grenlandskart.no 2016. Navn er lagt inn av G. Strøm.


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Brudeskjær
Husmannsplass under Vala. Gnr 37 - bnr 3.

Plassen ble første gang nevnt i Holla kirkebok i 1733, d.a. Anders Brudeskiær var fadder for Ole Gravningens barn.

Arbeider, husmann
Anders Ledvorsen d.y. fra Lunde øvre(1) f. ca. 1708 bg. 12/1-1734. "Anders Ledvorsen Brudeskiær 26 aar.", s.a. Ledvor Gundersen Lunde.
g. i Holla 2/10-1729 m. Maren Christensdatter fra Opsal(1) f. ca. 1685 bg. 18/10-1767. "Maren Christensdatter Brudeskiær 82 aar.", d.a. Christen Pedersen Opsal.
1. Berthe Andersdatter dpt. 16/7-1730 g1g m. Rasmus Eriksen. Se nedenfor.
Bruker i 1730 - 1734.

Da Anders og Maren ble gift var han oppført som "Anders Ledvorsen Lunde".

F.f. Anders Ledvorsens og Maren Christophersdatters(!) Birte: Niels Opsal, Peder Dalen, Kirsten Opsal, Birte Svensdatter.

Enka Maren Christensdatter ("Maren Brudeskiær") ble g2g i 1844 med enkemannen Ole Larsen Brenne. Se Ø. Brenne(3).

Arbeider, husmann
Rasmus Eriksen "fra store Vale" f. ca. 1726 bg. 29/7-1759. "Rasmus Brudeskiær 33 aar.", s.a. Erik NN.
g. i Holla 16/10-1757 m. Berthe Andersdatter herfra dpt. 16/7-1730 d. etter 1801, d.a. Anders Ledvorsen og Maren Christensdatter.
Forlovere: "Anders store Hvale og Ole Jonsen store Hvale."
1. Anna Rasmusdatter herfra dpt. 27/8-1758 g.m. Gunnuld Olsen. Se nedenfor.
Bruker 1758.

F.f. Rasmus Brudeskiærs og Berte Andersdatters Anna: Halvor Andersen lille Hvale, Niels Gladholt, Peder Erichsen, Anna nedre Lunde, Maren Steensholt.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740 - 1745, folie 538b - 539a.
Sted: Brudeskiær 1744.
Anders Ledvorsen død.
Arvinger: Enche Maria Christophersdatter(!).
Barn: Berthe Andersdatter 15 Aar.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1757 - 1763, folie 236a - 236b.
Sted: Brudeskiær under Hvala lille 1759.
Rasmus Erichsen, død.
Arvinger: Berthe Andersdatter.
Barn: Anne Rasmusdtr. 1 Aar.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.


Enka Berthe Andersdatter Brudeskiær ble g2g m. enkemann Lars Johannesen. Se nedenfor.

Småbruker, husmann
Lars Johannesen fra Ullevik under Sannes nedre f. ca. 1704 bg. 5/10-1789. "Lars Johannissen Brudeskiær 85 aar.", s.a. Johannes Johannesen Uhlevig.
g1g i Holla 4/1-1733 m. enke Kirsten Ledvorsdatter fra Lunde øvre(1) f. ca. 1698 bg. 4/12-1767. "Kirsten Ledvorsdatter Opsal 69 aar ringere 4 uger 5 dage.", d.a. Ledvor Gundersen Lunde.
g2g i Holla 8/12-1771 m. enke Berthe Andersdatter herfra dpt. 16/7-1730 bg. 29/3-1807. "Berthe Brudeskiær 72 aar."
Forlovere: "Michel Knudsen Suusaas og Rasmus Thorsen Eje nedre."
Bruker 1771.

Enka på Opsal, Kirsten Ledvorsdatter, ble g2g med Lars Johannesen på "Uhleviig" i Holla (Ullevika under Romnes).
De bodde på Opsal. Se Opsal(1).


Tømmerfløter, skogsarbeider, husmann
Gunnuld Olsen fra Lunde i Telemark f. ca. 1762 d. 18/6-1822. "Gunnul Olsen Huusmand Brudeskiær 58 aar."
g. i Holla 6/5-1790 m. Anna Rasmusdatter herfra dpt. 27/8-1758 d. 13/3-1818. "Anne Rasmusdatter Huusmands Kone Brudeskiær 59 aar 5 maaneder.", d.a. Rasmus Eriksen.
Forlovere: "Gregar Lille Wale og Peder Nielsen Hegna."
1. Aslaug Gunnuldsdatter f. 26/1-1791 på Brudeskjær. Bodde i 1865 på legd hos Jørgen Johnsen Vale. Ugift.
2. Rasmus f. 20/9-1793 bg. 19/10-1799. "Rasmus Gunulvsen Brudeskiær, druknede i Nord-Søen 6 aar 4 uger 1 dag."
3. Oline Maria Gunnuldsdatter f. 9/2-1797 g.m. Ole Torstensen. Se Saukleiv under Brenne.
4. Anne Gunnuldsdatter f. 24/6-1800.
5. Maren Gunnuldsdatter f. 2/1-1804.
Bruker 1790.

F.f. Gunulv Olsen Brudeskiærs og Anne Rasmusdatters Pigebarn Aslou: Gregar Wale, Gunder Opsal, Sivert Gregarsen Wale, Margith Halvorsdatter Wale, Kirsten Engelbretsdatter Wale.
F.f. Gunulv Olsen Brudeskiærs og Anne Rasmusdatters Drengebarn Rasmus: Tobias Galten, Gunder Lille-Wale, Halvor Gundersen Lille-Wale, Margith Halvorsdatter Lille-Wale, Aaste Torgrimsdatter Opsal.
F.f. Gunulv Olsen Brudeskiærs og Anne Rasmusdatters Pigebarn Oline Marie: Tobias Galten, Gunder Christensen Wale, Halvor Gundersen Wale, Margrethe Nielsdatter Wale, Ingeborg Anundsdatter Brenne.
F.f. Gunulv Olsen Brudeskiers og Anne Rasmusdatters Pigebarn Anne: Gunder Christensen, Halvor Gundersen Lille Wale, Anders Andersen Lunde, Ingeborg Anundsdatter Lille Wale, Anne Gullichsdatter Lunde.
F.f. Gunnul Olsen Brudeskiær og Anne Rasmusdatters Maren. Faddere: Ole Galten, Ingeborg Vahla (+ foreldrene?).


Nedre Telemark Skifteprotokoll 1823-1824, folie 569a - 570b.
Sted: Brudeskiær, 1822.
Afdøde Ægtefolch Gunnuld Olsen og Anne Rasmusdtr.
Børn:
1. Asloug Gunnuldsdtr. 30 Aar. Formynder: Ole Tovsen Galten.
2. Oline Marie Gunnuldsdtr. g.m. Ole Torstensen Souklev.
3. Anne Gunnuldsdtr. 22 Aar. Formynder: Ole Tovsen Galten.
4. Mari Gunnuldsdtr. 19 Aar. Formynder: Gunder Christensen Hvale lille.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1824 - 1828, folie 504a - 505a.
Sted: Brudeskiær, 1826.
Mari Gunnuldsdatter, død.
Arvinger: Hennes søsken.
1. Asloug Gunnuldsdtr. 34 Aar. Ugift. Formynder: Arne Nielsen Galten.
2. Oline Maria Gunnuldsdtr. g.m. Ole Torstensen Sauklev.
3. Anne Gunnuldsdtr. 26 Aar. Ugift. Formynder: Arne Nielsen Galten.
Verge for Enchen ble Jacob Clausen Kaasa (Sjåvid).
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.


Tømmerfløter, skogsarbeider, husmann
Anund Andersen fra Rugla under Omdal i Solum (Løveid) dpt. 6/12-1807 i Solum kirke, s.a. Anders Anundsen fra Ø. Brenne(3). Se Kjosvik under Brenne.
g. i Holla 2/1-1834 m. Oline Larsdatter fra "Uhlefos jernværk" f. 17/10-1811 d. 27/6-1858 på Brudeskjær av tæring, 47 år gml., d.a. Lars Olsen Raaberg og Anne Marie Bentsdatter.
Forlovere: "Søren Brenne og Gunder Nielsen Opsahl."
1. Kirsten Andrea f. 14/7-1834 på Opsal. "Hjemmedøbt af Gunder Halvorsen Dalen."
2. Kirsten Andrea f. 3/6-1836 på Galten.
3. Anne Kirstine f. 22/8-1840 "i Kaasen under Opsahl."
4. Johanne Anundsdatter f. 17/5-1843 på Brudeskjær. "Sindsvag efter 4-aarsalder." Se nedenfor.
5. Amborg Kirstine Anundsdatter f. 31/12-1845 på Brudeskjær.
6. Karen Andrea Anundsdatter f. 8/11-1848 på Brudeskjær.
7. Anders Anundsen f. 9/12-1851 på Brudeskjær. "Døvstum og vanvittig fra Fødselen af. Underholdes af Amtet."
Bruker i 1828.

F.f. Inderst Anund Andersen og Oline Larsdatters Kirsten Andrea: Ingeborg Larsd. Opsahl, Amborg Halvorsd. Wale, Gunder Nielsen Opsahl, Gunder Halvorsen Dahlen, Tyge Andersen Brenne.
F.f. Inderst Anund Andersen Galten og Oline Larsdatters Kirsten Andrea: Kirsten Hansd. Dahlen, Ambor Halvorsd. Wale, Tyge Andersen Brenne, Jens Sørensen Brenne, Gunder Halvorsen Dalen.
F.f. Huusmand Anund Andersen og Oline Larsdatters Anne Kirstine: Gunnild Olsd. Wala, Gunnild Arnesd. Wala, Jørgen Nielsen Galten, Anders Andersen Kjosvig.
F.f. Huusmand Anund Andersen Brudeskjær og Oline Larsdatters Johanne: Maria Gundersd. Wala, Gunnild Arnesd. Wala, Halvor Gundersen og Halvor Halvorsen Wala, Augustinus Jensen Graver.
F.f. Huusmand Anund Andersen Brudeskjær og Oline Larsdatters Ambor Kirstine: Ingebor Larsd. Dolvig, Karen Andersd. Kjosvig, Gunder Nielsen Dolvig, Gunder Halvorsen og Halvor Halvorsen Hvale.
F.f. Huusmand Anund Andersen Brudeskjær og Oline Larsdatters Karen Andrea: Gunnild Gundersd. Wala, Anne Maria Gundersd. Kaasen, Halvor Halvorsen Wala, Gunder Nielsen Kaasen, Anund Halvorsen Dalen.
F.f. Huusmand Anund Andersen Brudeskjær og Oline Larsdatters Anders: Anne Gundersd. Kaasa, Anne Maria Gundersd. Kaasa, Gunder Nilsen Kaasa, Halvor Anundsen Kaasa, Rollef Jørgensen Opsahl.


Anund Andersen og Oline Larsdatter var faddere for de som bodde i Dolvik i 1828. Anund var da i tjeneste på Opsal og
Oline var på Galten. Hans bror, Tyge Andersen, var i tjeneste på Brenne.

De første par åra etter bryllupet bodde de som inderster (leieboere) på Galten under Opsal.

Ole Gundersen fra N. Vala(1) f. 7/2-1787 d. 19/12-1860 på Brudeskjær under Vala av alderdom og sott., s.a. bonde Gunder Halvorsen Lille Wale.
g1g i Holla 7/4-1817 m. Guri Torstensdatter fra Saukleiv under Brenne f. 24/3-1790 d. 24/3-1831. "HuusmandsKone Guro Torstensdatter Brudeskjær, 41 Aar.", d.a. Torsten Svendsen.
g2g i Holla 26/1-1837 m. enke Dorthe Nilsdatter Hægna fra Valadalen f. 27/2-1782 d. 12/11-1855. "Lægdslemmet Dorthe Nilsdatter Gjedeboen, 60 Aar, Alderdom.", d.a. Nils Nilsen Dalen d.e.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Gunder Gundersen Skjørholt."
1. Maria Olsdatter f. 4/8-1817 på Saukleiv g. 15/8-1847 m. Knud Kittilsen. Se Roligheten i Holla.
2. Gunder Olsen f. 30/9-1820 på Saukleiv. Se Mastdalen under Geitebua.
Bruker før 1831.

F.f. Husmand Ole Gundersen Souklev og Guri Tostensdatters Maria: Marthe Lisbeth Brenne, Anne Opsall, Halvor Wala, Halvor Kaasen, Christen Opsall.
F.f. Husmand Ole Gundersen Soueklev og Guri Tostensdatters Gunder: Ingebor Wala, Anne Halvorsd. Wala, Halvor Wala, Halvor Brenne, Ole Tostensen Wala.

Denne familien bodde tidligere på Saukleiv under Brenne, hvor hans første kone kom fra.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1832 - 1841, folie 307b - 308a.
Sted Brudeskjær under Hvale lille, 1837.
Guri Torstensdatter død.
Enkemand Ole Gundersen og Børn
1. Gunder Olsen.
2. Marie Olsdtr.


Hans andre kone Dorthe Nilsdatter var enke etter Sivert Olsen på Hegna under Graver.

Anund Andersen(58) var oppført alene som enkemann her i 1865.

Under folketellinga 1875 bodde Anund Andersen her fremdeles, men nå sammen med sin datter Johanne.
Johanne Anundsdatter f. 17/5-1843 på Brudeskjær. "Sindsvag efter 4-aarsalder, forsørges af Faderen med hjelp af Fattigkassen."

Anund Andersen hadde ei ku på Brudeskjær i 1875.

Kilde: Folketellinga 1865.
Intet Kreaturhold.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/3 tnd., Havre 1/3 tnd.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Kjør (ei ku).
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 3 tnd.


Ingen beboere nevnt her under folketellingene 1891, 1900, eller 1910.


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Lofthuskåsa
Gammel boplass under N. Vale - bnr 11 i 1910.

Skogsarbeider, husmann med jord
Gunder Evensen fra Dalen i Bø i Telemark f. 1/1-1825 på Dalen, s.a. husmann Even Ellingsen og Ingeborg Tollefsdatter.
g. i Sauherad 11/10-1850 m. Ingeborg Gjertsdatter fra Odden i Sauherad f. 21/7-1825 på Edingsås, d.a. Gjert Conradsen og Kirsti Nilsdatter.
Forlovere: "Ole Gudmundsen Odden og Ole Gjertsen Odden."
1. Even Gundersen f. 30/10-1850 på Odden under Jonsås i Sauherad.
2. Gjert Frederik f. 19/12-1852 på Kåsa under Brenne (Sjåvid).
3. Gjert Frederik Gundersen f. 1/3-1854 på Kåsa under Brenne (Sjåvid).
4. Gunder Gundersen f. 14/12-1856 i Valadalen.
5. Ingeborg Kirstine Gundersdatter f. 24/4-1859 i Valadalen.
6. Kirsten Maria Gundersdatter f. 1/8-1862 i Valadalen.
7. Anders Gundersen f. 25/12-1865  i Lofthuskåsa.
8. Anne Kirstine Gundersdatter f. 6/6-1867 i Hegna under Graver.
9. Maren Gundersdatter f. 11/6-1870 i Bjørndokka under Graver.
Bruker 1865.

F.f. Gunder Evensen og Ingeborg Gjertsdatter, Odden under Johnsaases Even: Else Conradsd. Odden, Ole Gudmundsen ibid., Ole Olsen og Aaste Rollefsd. Midgaarden, Gunnild H. (M?) Holtan.
F.f. Huusmand Gunder Evensen Kaasen og Ingeborg Gjertsdatters Gjert Frederik: Kirsti Pedersd. Wale, Anne Johnsd. Wale, Nils Gundersen Wala, Halvor Halvorsen Wala og Nils Nilsen ditto.
F.f. Huusmand Gunder Evensen Kaasa under Brænne og Ingeborg Gjertsdatters Gjert Frederik: Kirsten Pedersd. Wale, Berthe Karine Hansd. Sauklev, Hans Nilsen ditto, Ole Andersen Brænne, Nils Hansen Sauklev.
F.f. Husm. Gunder Evensen Dalen under Wale og Ingebor Gjertsdatters Gunder: Kirsten Pedersd. Wala, Aaste Thorsd. Kjosvig, Nils Gundersen Wala, Nils Andersen Dalen, Andreas Christensen Dalen.
F.f. Husm. Gunder Evensen Dalen og Ingebor Gjertsdatters Ingebor Kirstine: Kari Hansd. Dalen, Guro Halvorsd. Brænne, Nils Andersen Dalen, Halvor Halvorsen Wala, Halvor Madsen Wala.
F.f. Husm. Gunder Evensen Dalen og Ingebor Gjertsdatters Kirsten Maria: Anne Kirstine Olsd. Dalen, Maren Nilsd. Vala, Ole Andersen Brænne, Halvor Halvorsen Brænne, Ole Bjørnsen Wale.
F.f. Husm. Gunder Evensen Lofthuuskaasen og Ingebor Gjertsdatters Anders: Gunnild Gundersd. Wala, Maren Nilsd. ditto, Nils Christensen Wala, Ole Andersen Brænne, Anund Brudeskjær.
F.f. Husm. Gunder Evensen Hægna under Graver og Ingebor Gjertsdatters Anne Kirstine: Gunild Gundersd. Pladsen, Maren Nilsd. Wala, Halvor Halvorsen Vala, Hans Larsen Osdalen, Kittil Mathiasen Lunde.
F.f. Husm. Gunder Evensen Hægna under Graver og Ingebor Gjertsdatters Maren: Sina Leifsd. Bordstaa, Ingebor Knudsd. Graver, Jørgen Olsen Hægna, Jens Bordstaa, Lars Hansen Graver.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Denne familien er registrert innflytta fra Odden i Sauherad våren 1851. Da var det kun den eldste sønnen Even som var født.
Deres første boplass i Valebø var "Kaasa pr. Wale i Walebøe". Det kan gjerne være Lofthuskåsa under Vala, men de bodde
også et par andre plasser før de kom hit. De bodde under folketellinga 1865 her. De flytta til Dilsdalen under Geitebua i ca. 1871,
hvor de også bodde under folketellinga 1875.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1 (ei ku).
Udsæd: Byg 1/8 tnd., Blandkorn 1/4 tnd., Poteter 1 1/4 tnd.

Arbeider, leieboer
Nils Andersen fra Orekåsa under Vala f. 16/10-1818 på Stua under Lunde nedre i Valebø, s.a. Anders Nilsen Orekaasen.
g1g m. Karen Olsdatter f. 30/6-1821 på Kåsa under Prestegården i Holla d. 15/6-1878 på Orekåsa, 57 år gml., d.a. Ole Andersen Kaasen og Anne Jonsdatter.
g2g m. enke
Anne Sørine Andersdatter (Sørine Orekåsa) fra Vipeto i Holla f. 25/11-1846 d. 11/10-1930, d.a. Anders Tygesen Vibeto.
Bruker i 1891.

Anne Kirstine Enoksdatter, Steddatter, Husgjerning, f. 21/9-1870 i Holla g.m Torsten Tronsen. Se Orekåsa under Vala.
Marie Mathilde Enoksdatter, Steddatter, Skoleelev, f. 1875 i Drangedal.
Se gul ramme nedenfor.

Lars Hansen, Ugift, Taget til Forpleining af Fattigkassen, f. 1835 i Holden. Forsørges af Fattigkassen.


Skredder, gruvearbeider
Enok Mauritsen "fra Våle i Drangedal" f. ca. 1837 i Stavanger d. 20/10-1879 på Vipeto av tæring., s.a. Maurits Bjørnsen Høiland.
g. i Holla 9/5-1873 m. Anne Sørine Andersdatter (Sørine Orekåsa) fra Vipeto f. 25/11-1846 d. 11/10-1930, d.a. Anders Thygesen Vibeto.
Forlovere: "Ole Jonsen Lindgreen og Nils Jonsen Lindgreen."
1. Anne Kirstine Enoksdatter f. 21/9-1870 på Vipeto g.m. Torsten Tronsen. Se Orekåsa.
2. Marie Mathilde Enoksdatter (Marie Solheim) f. 22/2-1874 i Drangedal. Se Solheim under Opsal.
3. Laura Sørine f. 23/11-1876 på Vipeto. Død tidlig.
4. Laura Mathilde f. 6/6-1879 på Vipeto d. 15/8-1879 på Vipeto.

F.f. "Uægte" Anne Kirstine: Kirsti Pedersd. Wibeto, Torbør Halvorsd. Tufte, Anders Tygesen Vibeto, Sten Olsen Tufte og Nils Nilsen Hegnen.
Moder: Sørine Andersdatter Vibeto
. Barnefader: Enok Mauritsen.
F.f. Skrædder Enock Mauritzen og Anne Serine Andersdatter paa Storkaas under Sætres Marie Mathilde: Marie Kittilsd. Sætre, Kari Andersd., Halvor Fagernes,
Nils Halvorsen Hoseid, Hans Halvorsen ibid. (samme sted).

Denne familien hører ikke til her, men jeg tar dem med for å vise hvem Sørine Orekåsa og Marie Solheim var. Disse to damene deler gravstøtte på Valebø gravplass. De var mor og datter.
De flyttet mye rundt p.g.a. mannens yrke som skredder. Ekteparet bodde nok for det meste på Vipeto i Holla hovedsogn.

Enka
Anne Sørine Andersdatter ble g2g med Nils Andersen. Se Orekåsa under Vala.
 

Gårdbruker, maler
Svein Haraldsen f. 25/9-1835 i Seljord.
g.m. Anne Gjermundsdatter f. 29/7-1864 i Hjartdal, d.a. Gjermund Olsen fra Hjartdal f. ca. 1830.
1. Else Haraldsen f. 1895 i Hjartdal.
Bruker i 1910.

Svein Haraldsen var under folketellinga 1900 selveiende bonde på gården Sisjord i Seljord (10/1).
De hadde tidligere bodd i Hjartdal, for der var et av deres barn født.


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Orekåsa
Husmannsplass under Vala nordre. Senere matrikulert til gnr 37 bnr. 16.


Orekåsa. Foto: Elisabeth Stenersen 2015.

Orekåsa er første gang nevnt i kirkeboka i 1822, da "Anders Nielsen Orekaasens" sønn Ole ble født her.

Arbeider, husmann med jord (strandsitter)
Anders Nilsen Orekaasen fra Høgsete(A) under Vale f. 11/1-1789 på Usterud d. 12/5-1866 i Orekåsa av lungebetennelse, s.a. Nils Nilsen Hoxodde/ Dalen d.y.
g. i Holla 2/2-1812 m. enke Ingeborg Olsdatter "Opsahl" f. ca. 1787 (fra Tveit? dpt. 4/4-1779?) d. 26/5-1867 i Orekåsa 80 år gml., (d.a. Ole Andersen Tved og Marthe Andersdatter?).
1. Anne Katrine Andersdatter (Anne Karine Andersdatter) f. 27/3-1813 i Plassen under Brenne g.m. Cornelius Olsen. Se Steinsholt under Brenne.
2. Karen Maria Andersdatter f. 26/10-1815 i Plassen under Brenne (Steinsholt) d. 13/10-1898 på Dalen under Vala. "Underholdes af Fattigvæsenet. Sindsvag fra sit 4die aar."
3. Nils Andersen f. 16/10-1818 på Lunde. Se nedenfor.
4. Ole f. 12/2-1822 d. 26/2-1822 på Orekåsa.
5. Oline Andersdatter f. 17/5-1824 g. i Romnes 26/12-1857 m. enkemann Sigurd Gundersen Kjendalen. Se Kjendalen nedre under Lunde nedre.
Bruker i 1822 og i 1865.

Anders Nilsen bodde på Høgsete (Hoxodde) før de giftet seg. Ingeborg var ved vielsen oppført som enke boende på Opsal.
Den unge Ingeborg Olsdatter var i tjeneste på Graver under folketellinga 1801. Folketellinga 1865 hevder at hun er født i Holla.
Men det bør ikke være riktig.

F.f. Anders Nielsen Pladsen og Ingebor Olsdatters Anne Katrine: Anne Gundersd. Opsal, Karen Nielsd. Hvale, Augustinus Borstad, Niels Usterud, Niels Nielsen Høxodde.
F.f. Anders Nielsen Pladsen og Ingebor Olsdatters Karen Maria: Berthe Wale, Kari Høxodde, Peder Wale, Niels Høxodde, Hans N. Ustrud.
F.f. Inderst Anders Nielsen Lunde
og Ingebor Olsdatters Nils: Kirsten Lunde, Serine Brenne, Niels Høxodde, Gunder Biørndalen og Thomas Thorbjørnsen Værket.
F.f. Anders Nielsen Ohrekaas og Ingeborg Olsdatters Ole: (Hjemmedøpt 13/2. Død før kirkedåp og derfor ingen faddere. G.S.).
F.f. Strandsidder Anders Nielsen Ohrekaas og Ingebor Olsdatters Oline: Ingebor Wala, Anne Halvorsd. Wala, Halvor Wala, Halvor Gundersen Høxodde og Torgrim Gullichsen Nib.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde!

Kilde: Folketellinga 1865.
Intet Kreaturhold.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/8 tnd., Poteter 1/4 tnd. Høet sælges. 


Småbruker, selveier (av hus)
Nils Andersen Orekaasa herfra f. 16/10-1818 på Lunde.
g1g m. Karen Olsdatter fra Kåsa på Ulefoss-siden f. 30/6-1821 i Holla d. 15/6-1878 på Orekåsa, 57 år gml., d.a. Ole Andersen Kaasa og Anne Johnsdatter.
g2g m. enke
Anne Sørine Andersdatter (Sørine Orekåsa) fra Vipeto f. 25/11-1846 d. 11/10-1930, d.a. Anders Thygesen Vibeto.
Bruker i 1875.

Under folketellinga 1891 bodde denne familien i Lofthuskåsa under samme gård, Vala.

Nils Andersen med sin første kone er registrert på Valadalen under folketellinga 1865. Da hadde de en pleiesønn boende
hos dem: Hans Olsen (15) født i Holla. I tillegg bodde fattiglemmet Anders Anundsen med dem. Se nr. 2 nedenfor i 1875.

Nils Andersen Orkaasa hadde i 1875 to fattiglem boende her.
1. Karen Marie Andersdatter (hans søster) f. 26/10-1815 i Valebø. "Fattiglem, ugift, forsørget af Fattigkassen, vanvittig siden før sine 4 aar."
2. Anders Anundsen f. 1854 i Valebø. "Fattiglem, ugift, forsørget af Fattigkassen, Idiot siden før sine 4 aar."

Anne Sørine Andersdatter var tidligere gift med skredder Enok Mauritsen. Se Lofthuskåsa under Vala.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Kjør, 1 ungdyr, 6 Faar.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 1/2 tnd., Poteter 4 tnd.

Arbeider, leilending
Ole Johannesen
fra Kvernhuskåsa f. 16/8-1850 i Deila under Romnes øvre d. 14/3-1899 i Orekåsa av "astmatæring.", s.a. arbeider Johannes Johnsen.
g. i Solum kirke 13/10-1872 m. Margith Olsdatter fra Sauherad f. 29/6-1855, d.a. Ole Larsen.
1. Inger Maria Olsdatter f. 23/10-1872 i Kvernhuskåsa.
2. Johannes Olsen f. 22/10-1874 i Solum Præstegjeld, døpt 1/1-1875 i Solum. Konfirmert i Holla 1889.
3. Ole Olsen f. 5/8-1876 i Kvernhuskåsa.
4. Ingeborg f. 29/9-1878 i Kvernhuskåsa.
5. Maren Kirstine Olsdatter f. 14/12-1880 på Kvernhuskåsa.
6. Johan Olsen f. 11/3-1883.
7. Halvor Olsen f. 27/3-1885.
8. Olava Marie Olsdatter f. 30/3-1887 på Kvernhuskåsa.

F.f. Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Margitte Olsdatters Inger Maria: Gunnild Jensd. Sauklev, Gunnild Torine Johannesd. Jelseth, Tron Hansen Sauklev, Halvor Olsen Lunde, Gunder Johannesen Qværnkaasen.
F.f. Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Mari Olsdatters Ole: Barnets Moder, Anne Sivertsd. Moene, Ole Sivertsen Moene, Christen Jensen Dalen.
F.f. Husmand Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Marie Olsdatters Ingeborg: Gunnild Johnsd. Sauklev, Johanne M. Johannesd. Galten, Tron Hansen Sauklev, Gunder Johannesen Galten og Barnets Fader.
F.f. Husmand Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde og Maren Olsdatters Maren Kirstine: Kirsti Ellefsd. Kjendalen, Gunnild Evensd. Lunde, Christen Jensen Dalen, Torsten Evensen Lunde, Provst Ellefsen.
F.f. Husmand Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde og Marie Olsdatters Johan:  Kirsti Ellefsd. Dalen, Anne Olsd. Moene, Christen Jensen Dalen, Gullik Gulliksen Sjaavid, Johannes Johannesen Qværnhuskaasen.
F.f. Leilænding Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde og Marie Olsdatters Halvor: Gunhild Johnsd. Sauklev, Anne Clausd. Sjaavidt, Gullik Gulliksen, Thor Hansen Sauklev, Anders Andersen Valadalen.
F.f. Arbeider Ole Johannesen Kværnhuskaasa og Marie Olsdatters Olava Marie: Gunhild Johnsd. Sauklev, Guro Larsd. Brænne, Thron Hansen Sauklev, Hans Tronsen Lunde og Jens Clausen Sjaavid.

Ole Johannesen var sønn av Johannes Johnsen Kvernhuskåsa, husmannsplass under Lunde øvre.
Da sønnen Johannes ble konfirmert 6/10-1889, bodde han på Graver. Han var trolig i tjeneste der.

Under folketellinga 1891 bodde Ole Johannesen med familie i Milebånn under Lunde øvre.

Hans søster og hennes nye ektemann overtok Orekåsa etter dem.

Hustømmermann, småbruker, huseier
Halvor Kittilsen Orekaasa fra Gravningen(3) under Sannes nedre i Holla f. 16/1-1851 på Nymoen under Torstvedt i Bø d. 4/3-1896 i Orekåsa, s.a. Kittil Gundersen og Anne Halvorsdatter.
g1g i Holla 13/7-1875 m. Anne Marie Jørgensdatter fra N. Vale(6) f. 14/10-1852 d. 29/3-1879 paa Galten, d.a. Jørgen Jonsen Hvale.
g2g i Holla 12/11-1880 m. Johanne Marie Johannesdatter fra Kværnhuskåsa under Lunde øvre f. 9/5-1862 d. 25/3-1898 av tæring på Solheim under Opsal, d.a. Johannes Johnsen.
1. Jørgen Halvorsen f. 16/4-1876 på Gravningen d. 26/8-1959.
2. Anne f. 30/6-1878 på Galten d. 9/8-1879 på Gravningen.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anne Marie f. 14/8-1881 i Orekåsa d. 25/2-1883 i Orekåsa.
4. Marthine Orekaasa f. 7/9-1884 i Orekåsa.
5. Marianne Orekaasa f. 19/12-1889 i Orekåsa g.m. Hans K. Venstøp. Se N. Venstøp(36) i Gjerpen.
Eier av hus ca. 1881.

F.f. Halvor Kittilsen Sannæs og Anne Marie Jørgensdatters Jørgen: Ingebor Jensd. Vale, Mari Kittilsd. Gravningen, Kittil Gundersen, Halvor Jørgensen Vale og Gullik Olsen Sannæs.
F.f. Gaardbruger Halvor Kittilsen og Anne Marie Jørgensdatter Galtens Anne: Mari Kittilsdatter Gravningen, Aslaug Nilsd. Vale, August Sigurdsen Gravningen, John Jørgensen Lunde, Halvor Kittilsen Galten.
F.f. Gaardbr. Halvor Kittilsen Orekaasa og Johanne Marie Johannesdatters Anne Marie: Mari Kittilsd. Gravningen, Marie Jensd. Halvorstaa, Ole Johannesen Kværnhuskaas, Gunnar Johannesen ditto.
F.f. Gaardbr. Halvor Kittilsen Orekaasens Marthine: Barnets Moder, Turi Tollefsd. Vala, Gullik Gulliksen Sjaavidt, Johannes Olsen Vala og barnets Fader.
F.f. Gaardbruger Halvor Kittilsen Orekaasa og Johanne Marie Johannesdatters Marianne: Nils Andersen Orekaasa, Halvor Hansen Vala, Ingeborg Hansd. Vala, Forældrene.

Halvor Kittilsen forpakta Galten under Opsal fra ca. 1878 til 1879. Det kan se ut som han dro hjem til Gravningen da hans første kone døde.
Hans datter Anne, som ble født på Galten i 1878, døde på Gravningen i 1879. Siden giftet han seg på nytt og flytta til Orekåsa. Første barn
i andre ekteskap ble født i Orekåsa i august 1881.

Skogsarbeider, husmann
Torsten Tronsen fra Saukleiv under Brenne f. 20/4-1869 d. 22/3-1903 i Orekåsa, s.a. Tron Hansen.
g. i Holla kirke 5/2-1892 m. Anne Kirstine Enoksdatter fra Lofthuskåsa under Vala f. 21/9-1870 på Vipeto d. 15/6-1896 i Orekåsa, d.a. skredder Enok Mauritsen.
Forlovere: "Hans Thronsen Saukleiv og Halvor Kittilsen Orekaasa".
1. Edvard Orekåsa f. 15/4-1892 i Orekåsa.
2. Theodor f. 8/2-1894 på Sjåvid under Brenne. Død før 1896.
3. Theodor Orekåsa f. juni 1896.
Bruker i 1900.

Torsten bodde på Orekåsa da han gifta seg, og var allerede da i arbeid som skogsarbeider for Løvenskiold..

F.f. Stenarbeider Thorsten Thronsen Orekaasa og Anne Kirstine Enoksdatters Edvard: Gunhild Andersd. Valestrand, Marie Enoksd. Ødegaarden, Halvor Kittilsen Orekaasa, Hans Thronsen Vale, Johannes Thronsen Brænne.
F.f. Dagarbeider Thorste Thronsen Sjaavid og Anne Kirstine Enoksdatters Theodor: Moderen, Kari Gundersd. Pladsen, Halvor Kittilsen Orekaasa, Jørgen Halvorsen Orekaasa, Bjørn Johnsen Sjaavid.

Anne Kirstine Enoksdatter ble født 21. september 1870 på Vipeto av pigen (ugifte) Anne Sørine Andersdatter. Hun
oppga som "barnefader" Enok Mauritsen fra Stavanger. Ungkar og skreddersvend. Enok og Anne Sørine giftet seg
med hverandre den 9. mai 1873. De bodde på Vipeto til han døde der i 1879. Se Lofthuskåsa under Vala.

Her bodde i 1900 også 2 familiemedlemmer:
Vedhugger og gifte Nils Andersen "f. 1817 i Holla."
Gift (hun var enke!) husholderske Anne Sørine Andersdatter "f. 1837 i Holla." Hun kom nok hit for å hjelpe sin
svigersønn med barna og husstell da han ble enkemann med 2 små barn i 1896.


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


Brenneveien 71 - Hustomt
Adresse i dag: Brennev. 71, 3721 Skien.


Brennev. 71. Foto: Gard Strøm 21. September 2015.

Murer
Helge Morgan Vala fra N. Vala(1) f. 1966, s.a. Borger Vala.
Eier 1990-tallet?


Kart fra www.grenlandskart.no.


| Innhold | Gamle Vala | Vala nordre | Vala midtre | Vala nedre |
| Valadalen | Brudeskjær | Lofthuskåsa | Orekåsa | Brennev. 71 |


webmaster@gamlevalebo.no