|
INNHOLD | FORORD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Oppdatert 19.11.2016

Vasdalen

Gnr. 67 i Holla herred.Håndtegnet porteføljekart 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss.


| Innhold | Gamle Vasdalen | Vasdalen | Vasdalskåsene |


Gamle Vasdalen

Gammel landskyld 6 Skind (kalveskinn) = 1/2 hud (oksehud).

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Da Valebø ble innlemmet i Skien kommune 1/1-1963, fikk alle gårdsnummer et 3-tall foran. Gnr 67 Vasdalen ble dermed gnr 367 Vasdalen.
Vasdalen tilhørte fra gammelt av den del av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø, i Holla prestegjeld.

Beboerne her måtte tidligere ned til Norsjø og ro over til Helgen kirke for sine kirkehandlinger som dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser.

Beliggenhet:
Østre Helgen. Gården har helt fram til 1/1-1963 tilhørt Helgen sogn i Holla prestegjeld. Folka her måtte derfor ro over Norsjø, eller gå over isen for sine
kirkehandlinger.
Matrikkelgården (navnegården) Vasdalen grenser i syd til Melum-gården Dal. I nord grenser den til Geitebua. I vest til Norsjø og i øst til
skogene i Melum. Gården ligger lunt til, under Vassdalsfjellet og Stallsåsen. Jordet går helt ned til Norsjø, hvor det går ei lang bukt inn til
Vasdalen.

Navnet (Oluf Rygh).
"Vadzdalæn. "Ligger ved Norsjø; men Navnet sigter vel til et lidet Vand ovenfor Gaarden. Ligger paa Østsiden af Norsjø."

Skrivemåter.
Eldste skiftelige kilde er den såkalte "Røde bog" av 1398. Da skrev man på gammelnorsk Vadzdalæn. Siden ble navnet stavet på en rekke
forskjellige måter som; Wasdal (1612), Vassdalen (1664), Wassdallen (1665) og Wasdahlen (1723).

Tidligst kjente eiere:
Før og i 1398: Melum kirke fram til salget i 1737. Melum kirkes eiendommer ble forvaltet av prosten i Solum prestegjeld.

Tidligst kjente brukere:
Simen Wasdalen betalte skatt i tiden 1624 - 1634. Nå og da nevnt som "forarmet". Hans enke betalte i 1635.
Gunder Wasdal betalte skatt i tiden 1642 - 1649.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
Waszdallen som Gunner bruger, schyller aarlig 1/2 hud, som Mellum kierche eyer med bøxell.
Ehr en gandsche ringe pladtz derfor taxerit att skatte en halff ødegaards skatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 mark.


| Innhold | Gamle Vasdalen | Vasdalen | Vasdalskåsene |Vasdalen
Gnr 67 - bnr 1. Gammelt løpenr. 140.

Landskyld 1/2 hud (med Vassdalskåsene). Se også gamle Vasdalen.
Nyere landskyld 4 mark 73 øre.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.


Vasdalen. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark IV (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Dalsbygdv. 660, 3721 Skien.


Vasdalen tilhørte fra gammelt av den del av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø, i Holla prestegjeld. Beboerne her måtte tidligere ro over
Norsjø til Helgen kirke for sine kirkehandlinger som dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser.

Vasdalen ble på 1600-tallet skattlagt som 1 ødegård. Senere som 1/2 ødegård.

Ødegårder var vanligvis gårder som ble lagt øde under svartedauen. Disse gårdene ble liggende øde til folketallet økte igjen og det ble behov for
flere boplasser på 1600-tallet. Da ble øde-gårdene som regel gjenryddet.

Vasdalen kunne i 1665 fø 3 kuer og 8 sauer.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
Waszdallen som Gunner bruger, schyller aarlig 1/2 hud, som Mellum kierche eyer med bøxell.
Ehr en gandsche ringe pladtz derfor taxerit att skatte en halff ødegaards skatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 mark.


Eier fram til 1737: Melum kirke i Solum prestegjeld.

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Eskild Nilsen f. ca. 1614.
1. Marte Eskildsdatter f. ca. 1660 g.m. Rasmus Hansen. Se nedenfor.
Bruker 1659.

Kilde: Prestens Manntall 1664 og skattelister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedere Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"Bøxlet 6 Skind fra Stiftskriver Mogensen til Rasmus Hansen dato 3. Mars 1691."
"6 Skind med Bøxel fæstet fra Stiftsskriver Steuch til Rasmus Hanssen, Dato 27. Oct. 1719, 34 Skilling (pr. år)."

Bøxlet = Bygslet = Festet = Leid ut.

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Rasmus Hansen f. ca. 1663 bg. 17/3-1726. "Rasmus Wasdalen 63 aar."
g.m. Marte Eskildsdatter herfra f. ca. 1660 bg. 8/12-1734. "Marte Vasdalen 74 aar."
1. Kari Rasmusdatter f. ca. 1701 g. i Holla kirke 2/7-1728 m. sagarbeider Ole Torjussen. Se Solumslekt.org.
2. Eskild Rasmussen f. ca. 1706. Se nedenfor.
3. Anders Rasmussen f. ca. 1708. Se Vassdalskåsene.
Bruker 1691.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1720 - 1727, folie 418b - 419a.
Sted: Wasdahlen i Helgen Sogn 15. Juli 1726.
Rasmus Hansen, død.
Arvinger: Enchen Marte Eschelsdtr. og Børn.
1. Anders Rasmussen 22 Aar. Kurator: Faderbroder Morten Hansen Eeg.
2. Eskel Rasmussen 20 Aar. Kurator: Faderbroder Morten Hansen Eeg.
3. Kari Rasmusdtr. 25 Aar. Formynder: Dannemand Anders Jensen Jedeboen.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedere Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"1/2 Hud med bøxel sælges fra Provst P. Alstrup til Captaine Barnholt, Dato 8. Octbr. 1737."

"1/2 hud med bøxel" betyr at eieren ha rett til å leie bort 1/2 hud av gården. I dette eksempelet, hele gården. G.S.

I 1723 var buskapen oppgitt til 1/2 hest (trolig sammen med en nabo), 2 kuer og 3 sauer.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedere Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"6 Skind med Bøxel Fæstet fra P. Alstrup til Eskild Rasmussen, Dato 7. Dcembr. 1727."

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Eskild Rasmussen Wasdal
herfra f. ca. 1706 bg. 23/9-1778. "Eschild Rasmusen Wasdahlen 72 aar 4 mnd."
g. i Melum kirke 9/7-1730 m. Aavet Hansdatter fra Ø. Tveitan i Melum dpt. 5/2-1708 bg. 6/9-1778. "Oved Hansdatter Wasdahlen 70 aar 6 mnd 2 uger.", d.a. Hans Jonsen. Se Solumslekt.org.
1. Kirsten Eskildsdatter dpt. 17/9-1730 g.m. Ole Andersen. Se Strømdal lille i Gjerpen.
2. Anne Eskildsdatter dpt. 7/9-1732 g.m. Ole Jensen fra Mastdalen under Geitebua. Bodde på Prestgrav i Helgen.
3. Rasmus Eskildsen dpt. 31/12-1734 d. 11/6-1764.
4. Hans Eskildsen dpt. 26/12-1736. Se nedenfor.
5. Nils Eskildsen dpt. 12/4-1739 bg. 9/7-1758. " Niels Eschilsen Vasdalen 19 aar 2 mnd 20 dage."
Bruker 1727.

F.f. Eskil Wasdalens og Avet Hansdatters Kirsten: Peder Jensen, Ole Torgusen, Anders Rasmusen, Ingebor Rolfsd., Kirsten Mortensd.
F.f. Eskil Vasdalens og Oued Hansdatters Anne: Anders Gieddeboen, Anders Vasdal, Ole Eeg, Inger Gieddeboen, Maren Andersd. Gieddeboen.
F.f. Eschild Rasmusens og Oved Hansdatters Rasmus: Anders Gieddeboe, Peder Gieddeboe, Lars Joensen, Guro Munchen, Inger Giesholt.
F.f. Eschil Vasdalens og Ovet Hansdatters Hans: Ole Torgusen, Anders Vasdalen, Ole Mortensen, Karen Eg, Maren Munchen.
F.f. Eschil Vasdalens og Oved Hansdatters Niels: Anders Gieddeboen, Peder Mortensen, Jens Pedersen, Guri Munchen, Karen Kaasen (Vassdalskåsene).

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Eier fra 1737: Captein Barnholt (i Skien).

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1775 - 1784 folie 347a - 347b.
Sted: Wasdahlen i Helgen Sogn 1778.
Ægtefolchene Eschild Rasmussen og Aaved Hansdatter, begge døde i Sept. d.a. (dette anno - dette år).
Børn:
1. Hans Eschildsen myndig gift.
2. Anne Eschildsdtr. g.m. Ole Jensen Prestgrav.
3. Kirsten Eschildsdtr. død i Ægteschab med Ole Andersen under Strømdal i Gierpen Sogn.
    Hendes Børn
    A. Hans Olsen 23 Aar. Formynder: Faderen.
    B. Marthe Olsdtr. 21 Aar. Formynder: Moderbroderen Hans Eskildsen Vasdalen.
    C. Gunnil Olsdtr. 17 Aar. Formynder: Faderen.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedere Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"6 Skind Fæstet fra Cancelliraad Løvenskiold til Hans Eskildsen, Dato 28. Nov. 1764."

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Hans Eskildsen Vasdalen herfra dpt. 26/12-1736 d. 28/12-1780 i Vasdalen. "Hans Eschildsen Wasdalen 44 aar."
g. i Solum (Melum kirke?) 22/9-1765 m. Ingeborg Østensdatter fra "Omdalseie i Solum" dpt. 5/11-1741 i Holla d. 7/3-1820 i Vasdalen, d.a. Østen Jensen. Se Solumslekt.org.
1. Rasmus Hansen dpt. 18/1-1767. Se Vasdalen lille.
2. Nils Hansen dpt. 9/3-1769. Se Ø. Usterud under Vale.
3. Østen Hansen dpt. 9/2-1772 d. 8/3-1796. "Østen Hansen Vasdalen, som blev borte paa Isen den 8 Mart. 26 aar." Ugift.
4. Aavet Hansdatter dpt. 29/10-1775 g.m. Jens Svenkesen. Se Eik under Geitebua.
5. Eskild dpt. 1/1-1779 d. 29/11-1790. "Eschild Hansen Wasdal 2 aar."
Bruker 1764.

Ingeborg Østensdatter var født og oppvokst ved Holla Sagbruk. Da hun ble gammel nok dro hun til en av Omdal-gårdene i Solum (Melum sogn) for å tjene.
Det var derfor de trolig giftet seg i Melum kirke. Skikken var at man skulle gifte seg i den kirken bruden hørte til.

F.f. Hans Eschilsen Vasdalens og Ingebor Østensdatters Rasmus: Ole Marsdalen, Tollef Lille Vasdalen, Anders Gieddeboen, Guro Olsd. Huuset und. Tveten, Lisbet Østensd.
F.f. Hans Wasdalens og Ingebor Østensdatters Niels: Tollef Lille Wasdalen, Morten Gieddeboen, Ole Præstegaarden, Anna Gieddeboen, Lisbet Wasdalen.
F.f. Hans Wasdalens og Ingebor Østensdatters Østen: Ole Marsdal, Morten Gieddeboen, Anders Eg, Gunnil Lille Wasdal, Marthe Østensd. Wasdal.
F.f. Hans Wasdalens og Ingebor Østensdatters Oved: Eschild Vasdalen, Ole Marsdalen, Hans Gieddeboen, Anna Marsdalen, Ingebor Østensd. Vasdal.
F.f. Hans Eschilsen Wasdalens og Ingebor Østensdatters Eschild: Peder lille Vasdahl, Ole Norstaae, Hans Olsen fra Gierpen sogn, Marthe Gieddeboen, Marte Olsd.

Nedre Telemark Skiftprotokoll 1775 - 1784, folie 424a - 424b.
Sted: Vasdalen, Helgen Anneks.
Hans Eschildsen død;
Arvinger: Enchen Ingebor Østensdatter og 5 Børn,
1. Rasmus Hansen 13 Aar. Formynder: Hans Andersen Tvetten af Solum.
2. Niels Hansen 11 Aar. Formynder: Ole Jensen Præstgrav.
3. Østen Hansen 8 Aar. Formynder: Peder Christensen Lille Vasdalen.
4. Eschild Hansen 1 Aar. Formynder: Niels Andersen Solberg.
5. Aaved Hansdtr. 4 Aar. Formynder: Moderen med Lagverge Ole Tofsen Dahl.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.


Enka Ingeborg Østensdatter ble g2g med Anders Christensen. Se nedenfor.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedere Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"1/2 Hud fæstet fra S. og A. Løvenskiold til Anders Christensen, Dato 28. Aug. 1780."


Småbruker, garver, leilending
Anders Christensen Vasdalen fra Nyhus under Ø. Romnes dpt. 22/9-1748 d. 1/11-1821 i Vasdalen, s.a. Christen Pedersen. Se Killingkoven under Solberg.
g. i Holla 28/9-1780 m. enke Ingeborg Østensdatter herfra dpt. 5/11-1741 i Holla d. 7/3-1820 i Vasdalen, d.a. Østen Jensen. Se Solumslekt.org.
1. Karen f. 12/2-1781 d. 30/8-1781. "Karen Andersdatter Wassdal 28 uger 4 dage."
Bruker 1780.

F.f. Anders Wasdalens og Ingeborg Østensdatters Pigebarn Karen: Peder Christensen Nyhuus, Ole Christensen Nyhuus, Hans Olsen fra Gierpen Sogn, Anna Præstgrav, Gunnild Olsd. Dahl i Mælum Sogn.

Nedre Telemark Skiftprotokoll 1820 - 1822, folie 346b - 348b.
Sted: Vasdalen i Holla Sogn 1821.
Anders Christensen, død. Arvinger: Hans søsken.
A. Broderen Peder Christensen lille Vasdalen i Melum. Død. Børn:
     1. Christen Pedersen, myndig.
     2. Hans Pedersen, myndig.
     3. Anders Pedersen, død. En datter:
         a. Cathrine Andersdtr 8 Aar hos moderen Ingebor Berthelsdtr. paa Blegebakken ved Skien.
     4. Karen Pedersdtr. død. Vært g.m. Gunder Økteren paa Blegebakken ved Skien. Børn:
         a. Anders Gundersen, myndig.
         b. Elen Gundersdtr. 20 Aar. Tjener hos Frants Cudrio i Skien.
         c. Karen Gundersdtr. 9 Aar.
     5. Lisbeth Pedersdtr. g.m. Snedker Tobias Jørgensen Galten. Bor i Laurvig.
     6. Mari Pedersdtr. g.m. Lars Larsen Svalebrua under Helgen lille.
B. Boderen Ole Christensen. Boer paa pladsen Nyhus under Romnæs.
C. Halvsøsteren Kari Christensdtr. g.m. Harald Svennungsen paa garden Brekke i Borre i Jarlsberg grevskab.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedre Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"Deelet for Skoven bestemte Peder Nielsen og Jon Tofsen Gisholt af Solum og med Forening mellem Anders Christensen Wasdahl, Dato
Juni 1784."
"1/2 Huud Solgt ved Kongelig Skjøde i Solum fra Foged Løvenskiold til Herman Løvenskiold, Dato 27. Decembr. 1792, Summa 200 Spd."


Eier av Vasdalen ble altså i 1792 Herman Løvenskiold.

Småbruker, tømmermerker, selveier
Christen Pedersen Vasdalen fra Vasdalen lille i Melum dpt. 26/12-1777 d. 10/4-1840 i Vasdalen, 62 år gml., s.a. Peder Christensen Vasdalen. Se Solumslekt.org.
g1g i Melum kirke 3/12-1802 m. Anne Arnesdatter fra Rugla under Omdal i Melum (ved Løveid) dpt. 17/12-1780 d. 3/7-1821 i barselseng i Vasdalen i Helgen (her), d.a. Arne Nilsen og Anne Torstensd. Se Solumslekt.org.
Forlovere: "Niels Arnesen og Anders Christensen."
g2g i Holla kirke 31/10-1822 m. Anne Karine Arnesdatter fra Hentia under Åfoss i Solum dpt. 6/5-1798 d. 24/1-1858 på Stenstad, 60 år gml., d.a. Arne Nilsen og Maren Arnesdatter. Se Solumslekt.org.
Forlovere: "Niels Langeland og Ole Arnesen Gisholt."
1. Arne Christensen d.e. dpt. 20/3-1803. Se nedenfor.
2. Kari Christensdatter dpt. 11/11-1804 i Melum g. i Helgen kirke 29/12-1825 m. Nils Nilsen Bergan. Se Solumslekt.org.
3. Peder Christensen dpt. 18/1-1807 i Melum g. i Helgen kirke 5/1-1832 m. Berthe Nilsdatter Jøntvedt, d.a. Nils Torgrimsen Jøntvedt. Bodde på Jøntvedt.
4. Anne Christensdatter dpt. 18/9-1808 i Melum g1g i Holla kirke 16/2-1827 m. Nils Jacob Jensen fra Stenstavalen i Helgen f. 5/6-1794, s.a. Jens Andersen. Se Solumslekt.org.
    Anne Christensdatter ble g2g i Holla kirke 4/10-1838 m. ungkar Anders Gundersen Bjærva.
5. Karen Susanne Christensdatter f. 27/4-1811, døpt i Melum g. i Holla 31/3-1830 m. Torsten Nilsen Bergan, s.a. Nils Arnesen Bergan. Bodde på Bergan i Melum. Se Solumslekt.org.
6. Christen Christensen f. 27/4-1813 i Vasdalen, døpt i Helgen g.m. Anne Marie Jensdatter fra Graver(1) f. 12/5-1816. Bodde på Stenstad(9) i Helgen. Dobbeltbryllup med hans bror Nils.
7. Nils Christensen f. 13/5-1815 i Vasdalen, døpt i Helgen g1g i Helgen kirke 29/3-1838 m. Severine Sophie Christensen fra Vadsø f. ca. 1815 d. 16/3-1846. Se Neset i Helgen. Dobbeltbryllup med hans bror Christen.
    Nils Christensen Næseth ble g2g 28/12-1846 med sin svigerinne Birgithe Marie Christensen fra Vadsø f. ca. 1812. Nils Christensen døde på Prestgrav i Helgen.
8. Anders Christensen f. 29/5-1817 i Vasdalen, døpt i Helgen g. i Holla 8/10-1841 m. Karen Carlsdatter fra Langeland. Kom til Nordstå, siden til Farvollen. Han var skolelærer før han gifta seg.
9. Carl Christensen f. 2/10-1819 i Vasdalen, døpt i Helgen g.m. Anne Eriksdatter Bøle fra Gjerpen. Han ble farver. Bodde i sin egen bygård i Postbakken i Skien.
10. Anne Maria Christensdatter f. 1/7-1821 i Vasdalen, døpt i Helgen g. i Helgen 4/1-1842 m. hjulmaker Jørgen Andersen Bøe, s.a. Anders Jacobsen Bøe.
Barn født i 2. ekteskap:
11. Maren Birgithe Christensdatter f. 9/2-1823 i Vasdalen, døpt i Helgen kirke g. 3/12-1843 m. Carl Nilsen. Bodde på Berganhaugen i Melum.
12. Arne f. 3/1-1825 i Vasdalen d.
13. Arne Christensen d.y. f. 1/5-1827 i Vasdalen. Se Stenstad(1) i Helgen.
13. Anne Karine Christensdatter f. 29/11-1830 i Vasdalen g. 16 år gml. 5/10-1847 m. Ole Halvorsen Jøntvedt, s.a. Halvor Evensen Jøntvedt.
14. Ole Christensen f. 4/9-1833 i Vasdalen. Vokste opp hos sin Halvbror Nils Christensen Neset. Emigrerte til N. Amerika.
Eier 1814.

De fem første barna ble født i Vasdalen lille under Ø. Omdal i Melum sogn, Solum prestegjeld. I 1812 flytta familien hit, til Vasdalen i Helgen sogn,
Holla prestegjeld, som ikke ligger mer enn en liten spasertur unna.

F.f.
Christen Pedersen Vassdahlen og Anna Arnesdatters Arne: Grethe Nielsdatter, Ragnild Tovsdatter, Anders Christensen, Niels Pedersen, Hans Pedersen, Gunder Birkøen.
F.f. Christen Pedersen Vassdahlen og Anna Arnesdatters Kari: Kari Thygesdatter, Karen Arnesdatter, Niels Arnesen, Isach Tvetene, Ole Thovsen, Arve Gundersen.
F.f. Christen Pedersen og Anne Arnesdatter Wassdalen under Ø. Dahls Peder: Anne Margrethe Carlsdatter Munken i Helgen, Anne Jørgensdatter ibd, Nils Arnesen ibd, Halvor Olsen ibd, Ole Arnesen Ø. Gisholtejet, Anders Christensen Vassdalen.
F.f. Christen Pedersen og Anne Arnesdatter under Ø. Dahls Anne: Anne Maria Carlsdatter Langeland fra Helgen Sogn, Mari Pedersdatter Wassdalen, Anders Christensen, Hans Pedersen, Ole Arnesen Ø. Gisholt.
F.f. Christen Pedersen og Anne Arnesdatter Ø. Dahlsejets Karen Susanne: Anne Maria Carlsdatter Langeland, Kari Gunnersdatter Gieteboe, Anders Christensen Vassdalen, Nils Arnesen Langeland, Jørgen Gunnersen Gieteboe alle af Helgen, Tyge Tygesen Omdal.
F.f. Christen Pedersen Helgen og Anne Arnesdatters Christen: Inger Halvorsdatter Helgen, Kirsten Tollefsdatter Helgen, Jon Olsen Helgen, Jon Mortensen Helgen, Kittil Pedersen.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og Anne Arnesdatters Niels: Anne Karine Gisholt, Mari Helgen, Anders Wassdalen, Ole Gisholt, Peder Helgen.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og Anne Arnesdatters Anders: Ouvet Eeg, Anne Karine Gisholt, Anders Wassdalen, Jens Eeg, Ole Gisholt, Svenke Eeg.
F.f. Gaardmand
Christen Pedersen Wassdalen og Anne Arnesdatters Carl: Anne Karine Gisholt, Ingebor Nyhuus, Niels Langeland, Lars Pladsen, Niels N. Langeland.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og afdøde Anne Arnesdatters Anne Maria: Madame Lassen, Frøken Hoell, Niels Hoell, Arne Hansen Hentia, Ole Gundersen Giedeboen, Svenke Jensen Eeg, Niels Nielsen Langeland.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Vassdalen og Anne Karine Arnesdatters Maren Birgithe: Anne Gjedeboen, Mari Pladsen, Gunder Gjedeboen, Abraham Hentia, Niels Nielsen Bergene og Ole Olsen Gisholt.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og Anne Karine Arnesdatters Arne: Madame A. Hoell, Ingebor Kirstine Schibenæs, Ole Gisholt, Lars Pladsen, Niels Jacob Steenstadvolden og Niels Nielsen Bergene (Bergan).
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og Anne Karine Arnesdatters Arne: Anne Karine Gisholtdalen, Inger Johanne Gundersd. Olsbrygge, Niels Jacob Steenstadvolden, Lars Pladsen, Jørgen Tobiasen og Jens Christensen Steenstavolden.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og Anne Karine Arnesdatters Anne Karine: Ingeborg Nielsd. Nordstaae, Karen Gundersd. Gjedeboen, Lars Larsen Pladsen, Niels Bjærven, Jens Steenstadvolden, Anders Jensen Eeg.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Vassdalen og Anne Karine Arnesdatters Ole: Berthe Nielsd. Jøntvedt, Anne Gundersd. Olsbrygge, Nils Torgrimsen Jøntvedt, Jens Christensen Steenstadvolden, Kjøstel og Jon Gunderssønner Olsbrygge.

Enka Anne Karine Arnesdatter ble g2g med Jens Augustinusen Graver(1). Hun døde på Stenstad  i Helgen i 1858.

Nedre Telemark Skiftprotokoll 1832 -1841, folie 696b - 701a.
Sted: Vasdalen i Helgen sogn 7. Mai 1840.
Christen Pedersen, død 10 April 1840.
Arvinger: Enken Anne Karine Arnesdtr. og Børn fra tvende Ægteskab:
A. Med afdøde Anne Arnesdtr.
    1. Arne Christensen, myndig.
    2. Peder Christensen, myndig.
    3. Christen Christensen, myndig.
    4. Niels Christensen, myndig.
    5. Anders Christensen 23 Aar. Verge: Abraham Nielsen Bergan.
    6. Carl Christensen 21 Aar, i Skien. Verge: Abraham Nielsen Bergan.
    7. Karen Christensdtr. g.m. Niels Nielsen Bergan i Solum (Melum).
    8. Anne Christensdtr. g.m. Anders Gundersen Bjerven i Helgen.
    9. Susanne Christensdtr. g.m. Torsten Nielsen Bergan i Solum (Melum).
    10. Anne Marie Christensdtr. Ugift. Verge: Abraham Nielsen Bergan.
B. Med Enken Anne Karine Arnesdtr.
    1. Arne Christensen 13 Aar.
    2. Ole Christensen 7 Aar.
    3. Maren Birgithe Christensdtr. 17 Aar.
    4. Anne Carine Christensdtr. 10 Aar.
Verge for børn i andre ægteskab: Carl Nielsen Langeland.
Verge for Enken: Ole Arnesen Gisholt.
Boet eide Store Vasdalen i Helgen, Nordstå i Helgen og Vasdalen lille i Melum.
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.
  

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Det var stor velstand på Vassdalen i Anne og Christens tid. Den vakre hovedbygningen i dansk sorenskriverstil ble oppført og den prektige hagen ble anlagt. Gravensteiner fra Vassdalen ble kjent viden om og podekvister fra disse epletrea ble spredt bygdene rundt. Blant andre steder er der såleis ennå på Stenstad (Stranna) tre av denne utmerka eplesorten. Fra Stranna er de så innpoda på flere gårder i Helgia.
Selskapeligheten stod høgt i famillen og VassdaIsfolket besøkte jevnlig slekta si over på Berjan og Langland. Særllg ble det muntert når de store flokker av ungdom korn sammen - livsfriske og evnerike som de var og med utprega musikalske anlegg."


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 4, side 762. Digitalarkivet.
"Skifte efter Christen Pedersen, sluttet 30. September 1841, hvorved dette brug for 850 Spd. er udlagt Sønnen Arne Christensen, thinglæst 4. Februar 1842."

Bonde, lokalpolitiker, selveier 
Arne Christensen Wasdalen d.e. herfra dpt. 20/3-1803 i Melum d. 16/4-1868 på Langeland.
g. i Melum kirke 27/3-1826 m. Ingeborg Nilsdatter fra Bergan i Melum dpt. 17/10-1802 i Helgen - født på Munken d. 1882. Se Solumslekt.org.
Forlovere: "Nils Arnesen Bergen og Christen Vasdalen."
1. Anne Arnesdatter f. 26/6-1826 på Bergan i Melum. Konfirmert fra Vasdalen 17/10-1841.
2. Nils Arnesen f. 30/5-1829 på Nordstå under Helgen store. Konf. 20/10-1844 fra Vasdalen, g.m. Thea Aadna, d.a. Christen Aadna.
3. Anne Maria Arnesdatter f. 28/2-1832 i Vasdalen d. 1880 g.m. hotellvert Christen Nilsen Ytterbøe (Sjøbua).
4. Christen Arnesen Christensen (Christen A. Christensen) f. 3/12-1834 i Holla. Se nedenfor.
5. Anne Karine Arnesdatter f. 31/8-1843 i Holla. Konf. 16/10-1859 fra Stenstad, d. 1901 g.m. skogbetjent Nils Carlsen Langeland. Se Langeland(1) i Helgen.
Bruker 1841.

Ytterbøe: "Arne Christensen var tidlig skrivefør og ble valgt inn i Hollas første Herredsstyre i 1837. Av kommunale verv kan
nevnes kasserer for skoleetaten og for fattigkassa.".

Denne familien bodde visstok på Stenstad i Helgen fra 1833. Sønnen Christen Arnesen overtok Vasdalen.
Arne Christensen Wasdalen døde av slag hos sin datter på Langeland i Helgen.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 1, Stort Kveg 4, Faar 4, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 4 1/2 tnd.


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 4, side 762. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Arne Christensen til sønnen Christen A. Christensen for 1830 Spd., dateret 1., thinglæst 9. Juni 1863."


Kjøpmann, selveier
Christen A. Christensen herfra f. 3/12-1834 i Holla.
g1g m. Mia Smith fra Brevik.
g2g m. Cecilie Aanesen Gravklev fra Solum.
Eier 1863.

Han brukte trolig gården som sommerbolig. Han var kjøpmann i Brevik.
Gikk han konkurs? Gården ble solgt ved auksjonsskjøte i 1874.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 4, side 762. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Gunne Anundsen Flatgrav for 730 Spd., dateret 14., thinglæst 16. November 1874."


Småbruker, selveier
Gunne Anundsen fra Bø i Telemark f. 28/7-1815 død mellom 1875 og 1891.
g1g m. sitt søskenbarn Tone Kittilsdatter fra Lia i Bø i Telemark d. 17/1-1856 på Flatgrav i Helgen.
g2g m. Ingrid Olsdatter fra Steinurshol under Tveten i Bø i Telemark f. ca. 1830.
1. Anund Gunnesen f. 13/11-1844 på "Skøie" i Bø. Konf. fra Flatgrav i Holla 16/10-1859. Ugift skomaker i 1875.
2. Kittel Gunnesen f. 5/9-1851 på Flatgrav i Holla. Ugift matros i 1875 i Frankrike.
Barn i 2. ekteskap:
3. Tone Gunnesdatter f. 27/6-1858 i Holla g.m. Lars Hansen Spirdalen. Se nedenfor.
4. Karen Marie Gunnesdatter f. 1860 i Holla.
5. Ingeborg Gunnesdatter f. 1865 i Holla.
6. Ole Gunnesen f. 1869 i Holla.
7. Inger Gurine Gunnesdatter f. 1872 i Holla.
Eier 1874.

F.f. Gaardmand Gunne Anundsøn og Tone Kittelsdatter Flatgravs Kittel: Anne Kjøstolsd. Vala, Anne Tollefsd. Kolle, Lars S. Kolle, Tollef T. Kolle, Simon Larsen Kolle.

Denne familien bodde i 1865 på Flatgrav under Hvalen i Helgen.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør (kuer), 1 ungdyr, 6 Faar, 1 Svin.
Udsæd i 1875: 1/4 tønde Hvede, 1/4 tønde Rug, 1/2 tnd. Byg, 2 tnd. Havre, Havre til foder 1/8 tnd., 3 tnd. Poteter.

Enken Margit Evensdatter Stenurdshul under Tveten i Bø f. ca. 1800 d. 25/10-1877 i Vasdalen hos Gunne Anundsen.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 4, side 762. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunne Anundsen Vasdalens Enke og Arvinger til Anund Gunnesen for kr. 4.000 og Føderaad til Enken Ingri Olsdatter med
Prioritet efter et optagende Hypotekerbanklaan paa kr. 2.309, dateret 26. Oktober, thinglæst 15. November 1892."

Skomaker, selveier
Anund Gunnesen herfra f. 13/11-1844 på "Skøie" i Bø d. 1927 i Vasdalen.
Eier 1892. Ugift. Han bodde her hele livet.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 4, side 762. Digitalarkivet.
"Leiekontrakt fra Anund Gunnesen til Doktor Moestue og Cand. jur. Larsen paa jagtretten til Hare og Fugl mod aarlig
Leie kr. 5, Staar alltid tilbage i prioritet for alle pengeheftelser, dateret 21. Oktober, thinglæst 16. November 1900."


Skogsarbeider, selveier
Lars Hansen Spirdalen f. 1/9-1849 d. 21/4-1930.
g. 5/1-1879 m. Tone Gunnesdatter herfra f. 27/6-1758 på Flatgrav under Hvalen (Vala) i Helgen d. 9/5-1942.
Eier 1914.

Familien Spirdalen bodde aldri her. De bodde på Eik under Geitebua etter at de gifta seg. Siden flytta de til Dalsdalen under Dal østre i Solum.
Plassen Spirdalen, som er nevnt her, ligger også under østre Dal i Solum ved Omdal.

Søskenparet Hans og Karoline Spirdalen overtok Vasdalen.

Selveier
Hans Spirdalen f. 1/3-1887 i Spirdalen under Dal østre i Solum (ved Omdal) d. 22/2-1967 i Vasdalen, s.a. Lars Hansen Spirdalen.
g.m. Helene Kristine Karlsdatter Walkvist fra Fyresdal f. 9/7-1886 d. 22/4-1975.
1. Lars Birger Spirdalen f. 24/8-1916 på Skotfoss. Se nedenfor.
2. Tone Karine Spirdalen.
3. Birgit Synøve Spirdalen.
Eier fra 1942?

Selveier
Lars Birger Spirdalen herfra f. 24/8-1916 på Skotfoss d. 16/2-1983.
g.m. Tora Sjørholt f. 1/2-1924 d. 6/11-1984.
Eier fra 1975?
 

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren. Gnr. 367, bnr. 1 Vasdalen.
Gården er på 33 dekar jord, 232 dekar skog og 260 dekar annet areal. Eier: Anders Sjørholt f. 1945.

Selveier
Anders Sjørholt f. 1945.
g.m. Hanna Aasan f. 1943.
1. Torgunn Sjørholt f. 1971.
2. Hans Vetle Sjørholt f. 1972.
Eier fra 1984?
 


| Innhold | Gamle Vasdalen | Vasdalen | Vasdalskåsene |


Vasdalskåsene
Gammel husmannsplass under Vasdalen.


Vasdalskåsene. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark IV (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Dalsbygdv. 530, 3721 Skien.
 

Vasdalen tilhørte fra gammelt av den del av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø, i Holla prestegjeld. Beboerne her måtte tidligere ned
til Norsjø og ro over til Helgen kirke for sine kirkehandlinger som dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser.

Beliggenhet: Mye nærmere Dalsbygda, nord for Skotfoss, enn Valebø.

Skogsarbeider, husmann
Anders Andersen Kaasen
f. ca. 1634.
Bruker i 1664.

Kilde: Prestens Manntall 1664 og skattelister.

Skogsarbeider, husmann
Lars Mortensen Wasdalen
fra Eik under Geitebua f. ca. 1700 bg. i Helgen 4/12-1774. "
Lars Mortensen Eg 74 aar 6 mnd 7 dage.", s.a. Morten Hansen Eeg.
g. i Holla 22/10-1724 m. Maren Rasmusdatter fra Heisholt i Holla f. ca. 1700 bg. i Helgen 4/12-1774. "Maren Rasmusdatter Eg, 74 aar 1 mnd 7 dage.", d.a. Rasmus Christensen Heisholt.
1. Maren Larsdatter dpt. 19/10-1727.
2. Gro Larsdatter dpt. 27/12-1729.
3. Jens Larsen Vasdalen dpt. 6/4-1732. Bodde visstnok på Bratsbergkleiva i Gjerpen.
4. Karen dpt. 27/12-1734.
5. Ingeborg Larsdatter dpt. 3/4-1737 g. i Solum 23/5-1767 m. Jens Andersen fra Grøtsund. Bodde på Ramberg under Åfoss i Solum. Se Solumslekt.org.
6. Karen Larsdatter dpt. 31/7-1740 g. i Holla 1/12-1774 m. Halvor Olsen fra Haugen under Holden. Se Hegna under Helgen store i Holla.
7. Kirsten f. ca. 1743 bg. 14/8-1748. "Kirsten Larsdatter Lille Wasdalen 5 aar."
8. Inger Larsdatter dpt. 28/8-1746 g. i Holla 1774 m. enkemann Torsten Jacobsen fra V. Tveitan i Melum, Solum. Se Solumslekt.org.
Bruker 1747 og i 1762.

F.f. Lars Mortensen og Maren Rasmusdatters Maren: Anders Gieddeboen, Peder Gieddeboen, Ole Mortensen, Kirsten Rolfsdatter, Kirsten Mortensdatter.
F.f.
Lars Mortensen og Maren Rasmusdatters Gro: Morten Eeg, Eskil og Anders Wasdalen, Karen Jonsdatter, Anne Rasmusdatter.
F.f. Lars Eegs og Maren Rasmusdatters Jens: Peder Gieddeboen, Anders Wasdalen, Ole Olsen Helgen, Kirsten Gieddeboen, Karen Wasdalen.
F.f.
Lars Mortensens og Maren Rasmusdatters Karen: Anders Gieddeboe, Jens Mortensen, Karen Giesholt, Maren Jacobsdatter, Inger Mortensdatter.
F.f.
Lars Mortensens og Maren Rasmusdatters Ingebor. Faddere: Lars Joensen, Ole Mortensen, Ovet Vasdalen, Maren Vasdalen, Inger Mortensdatter.
F.f.
Lars Mortensens og Maren Rasmusdatters Karen. Faddere: Jacob Grønnesteen, Peder Mortensen, Karen Kaasen, Inger Mortensdatter.
F.f.
Lars Mortensens og Maren Rasmusdatters Kirsten: Anders Vasdal, Arve Holden, Inger Helgen, Lisbet Holden.
F.f.
Lars og Maren lille Vasdalens Inger: Jacob Eeg, Niels Gieddeboen, Oved Vasdalen, Guro Nielsdatter Ø Helgen.

Denne familien bodde tidligere i Eik under Geitebua.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Ole lille Vasdalen.
g.m. NN.
1. Jens f. 1755 bg. i Helgen 17/7-1755. "Jens Olsen lille Vasdalen 17 uger."
Bruker i 1755.

Kilde: Kirkeboka for Holla 1772.
"Tollef lille Vasdalen" er nevnt som far til sin sønn Ole i barnedåp av 1/11-1772. Kona het Gunhild Olsdatter. Tollef Tollefsen var i tjeneste på S. Vale før han gifta seg og Kona var i tjeneste på øvre Lunde. De ble boende på Milekåsa under Dal østre i Melum. Se Solumslekt.org.

Husmann, arbeider
Jørgen Tobiasen.
g.m. Ellen Halvorsdatter.
1. Halvor Jørgensen f. 30/8-1827.
Bruker i 1827.

F.f. Husmand Jørgen Tobiasen Wasdalskaasen og Ellen Halvorsdatters Halvor: Mari Pedersd. Pladsen, Karen Susanne Wasdalen, Svenke Eeg, Anders Eg og Peder Wasdalen.

Inderst
Torkild Torkildsen f. ca.
g.m. Karen Helene Olsdatter f. ca.
1. John Torkildsen f. 5/2-1862.
Bruker i 1862.

F.f. Inderst Torkel Halvorsen Wasdalkaasen og Karen Hellene Olsdatters John: Anne Maria Halvorsd. Deelsdalen, Anne Kirstine Pedersdatter Jøntved, Arne Vasdalen, Ole Halvorsen Deelsdalen, Bent Olsen Masdalen.

Jordarbeider, leieboer
Svend Olsen fra Brunlanes f. ca. 1815.
g.m. Aaste Torstensdatter fra Sauherad f. ca. 1838.
1. Kirsten Marie Svendsdatter f. ca. 1864.
Bruker i 1865.

G.br., selveier
Kristen Lunden
(Kristen Andersen Lunden) f. 3/3-1890 d. 9/9-1975.
g. 1/1-1915 m. Karoline Larsen (Karoline Hansen) Spirdalen f. 22/6-1890 d. 28/7-1983, d.a.
1. Anna Lunden f. 16/9-1915 i Vasdalen d. 14/5-1992 g.m. Aavard Halfdan Brudal f. 12/9-1906 d. 18/1-1988. Gravlagt på Omdal gravsted.
2. Johanne Synnøve Lunden f. 22/11-1917 i Vasdalen d. 11/5-2013 g.m. Halvor Thingstad Berg f. 19/1-1915 d. 4/3-2000. Gravlagt på Omdal gravsted.
3. Lars Lunden f. 19/1-1920. Se nedenfor.
4. Anders Gustav Lunden f. 23/7-1921 (døpt i Melum kirke) d. 7/12-1994 g.m. Astrid Dahl f. 11/6-1922 d. 11/3-2005.
5. Tone Lunden f. 13/9-1923 g.m. Isak Langerød f. 7/2-1919.
6. Ingebjørg Lunden f. 29/11-1925 (døpt i Skotfoss kirke) g.m. Arthur Isinius Frønes f. 11/6-1923 d. 4/4-1984.
7. Solveig Camilla Lunden f. 24/6-1927 g.m. Johan Arnt Johannessen f. 3/5-1923 d. 10/12-2001.
8. Kjell Asbjørn Lunden f. 26/8-1929 d. 27/10-2001 g.m. Anne Marie Ringdal f. 10/4-1928 d. 17/5-????
Eier 1914.

Beboere her fra ca. 1920. De bodde tidligere i Vasdalen.


F.f. Gårbruker Kristen Lundens Johanna Synneva: Barnets far og mor, arbeider Magnus Vasdalen, pike Laura Hansen.
F.f. Gårdbr. Kristen Andersen Lundens Anders Gustav: G.br. Hans Sørensen, mekaniker Anders Lunden, Kone Inga Sørensen, Pike Laura Spirdalen.
F.f. Gardbr. Kristen Andersen Lunden Vasdalen og hustru Karolines Ingebjørg: Foreldrene, Gardbrukersøn Søren Sørensen og enke Gurine Pettersen.

Kilde: Sølvi Berg Vrangsund.
"Husene på Kåsene brant ned til grunnen sommeren 1923. Brannen oppstod i underlåven og spredde seg til innhuset. Tone, den femte av
barna ble født 13/9-1923, da de bodde hos Inga, søster til Karoline, i Polldalen mens de bygde opp hus på Kåsene igjen."

Lars Lunden herfra f. 19/1-1920 d. 6/6-2016.
g.m. Ingeborg Torine Gisholt f. 1931.
1. Øystein Lunden.
Eier 1972.
 

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Vasdalskåsene gnr 367 bnr 3.
Gården er på 17 dekar jord, 8 dekar beite og 350 dekar skog. Jorda er bortleid til fôrdyrking. Melkekyr ble det slutt med i 1963. Første traktoren kom i 1972. I tundet står et våningshus fra 1922, en kårbolig fra 1958, en låve med stall og fjøs fra 1922, ei sag fra 1950 og en garasje fra 1993. Gården har vært i slekta siden 1914. Kristen Lunden tok over i 1917. Han satt som eier fram til 1972, da Lars Lunden overtok.
Nåværende eier tok over etter sin far i 1991. Utenom gården er eieren ansatt i Fokus bank. Kona er kontormedarbeider.

Rettelse på ovenstående fra Sølvi Berg Vrangsund:
"Innhus og uthus er ikke fra 1920, men bygd opp etter brann i 1923. Vassdalskåsene har vært i slekta fra Gunne Anundsen med familie
flytta til Vassdalen i ca. 1866." (Skjøte til Gunne Anundsen på Vasdalen er datert 16. Nov. 1874. G.S.)

Øystein Lunden ble eier her i 1991. Han er bosatt i Dalsbygdv. 100 B i Skien kommune.


| Innhold | Gamle Vasdalen | Vasdalen | Vasdalskåsene |


webmaster@gamlevalebo.no